Gezondheidsgids, nuttige telefoonnummers

Noodnummers

100 of 112         Ambulance en brandweer
101                      Politie
102                      Awel. Luistert naar kinderen en jongeren. awel.be
105                      Rode Kruis Vlaanderen
070 245 245      Antigifcentrum
02268 6200     Brandwondencentrum
106                      Tele-onthaal
112                      Europees noodnummer
1813                   Zelfmoordpreventie

Algemene hulp- en infonummers

03 239 14 15     Anonieme Alcoholisten
0800 60 160      Centrum voor kankeropsporing
078 15 10 20     Druglijn
0800 99 533      Holebifoon
0800 15 802      Kankerfoon
078 15 00 10     De opvoedingslijn
1700                  Vlaamse infolijn
1712                  Meldpunt geweld
116000              Childfocus
?078 15 15 15    Veilig vrijenlijn
0800 970 79      Vertrouwenscentrum kindermishandeling
0800 96 333      Infolijn diabetes
?078 15 15 70     Meldpunt ouderenmishandeling
02 272 09 00     Mutas - mutualistische alarm- en zorgcentrale

Wachtdiensten

0903 99 000          Apothekers of www.apotheek.be of www.mediwacht.be 
0903 39 969         Tandartsen of www.tandarts.be/wachtdienst of www.mediwacht.be
013 67 58 58        Dokter van wacht Olmen (www.mediwacht.be)
014 22 22 00        Wachtdienst huisartsen Balen (www.mediwacht.be)
014 22 22 00        Huisartsen Wachtpost Zuiderkempen

Naar top