Opvoedingsondersteuning

Heb je vragen over opvoeding? Dan kan je terecht bij:

  • Het Antennepunt Huis van het Kind: elke tweede woensdag van de maand in VC De Kruierie (14u tot 17u).
  • Op de sociale dienst bij de sleutelpersoon voor opvoedingsondersteuning Ine Noukens (014/82 98 32, ine.noukens@ocmwbalen.be): zij zal je doorverwijzen naar de juiste instantie 
  • Je kan bellen naar de opvoedingslijn: 078/15 00 10(zonaal tarief)
    • op weekdagen van 10u tot 13u en van 14u tot 17u
    • donderdag ook van 19u tot 21u
  • www.opvoedingstelefoon.be

Openingsuren & contact

Vandaag gesloten
Naar top