Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Met het nieuwe decreet lokaal bestuur werd op 1 januari 2019 een nieuw orgaan opgericht met specifieke bevoegdheden. Het is immers belangrijk dat beslissingen over individuele hulpverleningsdossiers van de sociale dienst (ocmw) genomen worden buiten het politieke debat van de gemeente- of ocmw-raad. Omdat de gemeente- en OCMW-raad vanaf 2019 dezelfde samenstelling kent, heeft de decreetgever ervoor gekozen om die individuele hulpverleningsdossiers te bespreken en erover te beslissen in een afzonderlijk orgaan: het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

Aantal zetels

Het aantal zetels dat elke politieke lijst toegewezen krijgt in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst wordt bepaald in verhouding tot het aantal zetels dat elke lijst heeft binnen de gemeenteraad (conform artikel 91 van het decreet lokaal bestuur). Voor de gemeente Balen is dat voor de periode 2019-2024:
• CD&V: 4 zetels
• N-VA: 2 zetels
• sp.a Balen 2025: 1 zetel
• Vlaams Belang: 1 zetel

Naar top