Subsidie wijk- en buurtfeest

Het gemeentebestuur vindt dat er in onze wijken en buurten het hele jaar door moet kunnen gefeest worden en heeft daarvoor een subsidiereglement op touw gezet. Daarmee erkent het gemeentebestuur het belang van een hecht sociaal weefsel in onze straten, wijken en buurten. Een wijk- of buurtfeest waarop alle inwoners welkom zijn, willen ze belonen met een maximumbedrag van 150 euro, opgesplitst in 50 euro Kruierbonnen vooraf en 100 euro terugbetaling achteraf. Hiermee kan een gedeelte van de organisatiekosten worden gedekt.Enkele tips bij het organiseren van een wijk- en buurtfeest:

• Start tijdig met de voorbereidingen

• Geef je feest zeker door via het evenementenloket. Je wordt daar ook doorverwezen naar ev. uitleen, veiligheid, straat afsluiten,...

• Om problemen zoals geluidshinder en dergelijke te vermijden, neem je best contact op met de politie, Guido Gezellestraat 29, 2400 Mol, 014/33 37 00 of 014/33 37 01, www.politiebalendesselmol.be

Klik hier voor meer informatie over de geluidsnormen.

Voor wie

Voor alle inwoners van de gemeente

Voorwaarden

• Om een subsidie te krijgen moet je aan enkele voorwaarden voldoen. Het wijk- of buurtfeest moet zich richten tot alle inwoners van één of meerdere straten of een duidelijk afgebakend gedeelte ervan met een minimum van tien woningen die een aaneengesloten geheel vormen. Als een buurt een ruimtelijk geheel vormt, moeten alle inwoners van deze buurt bij het wijk- en buurtfeest betrokken worden.

• Familiefeesten, andere privéfeesten, feesten van verenigingen en/of vennootschappen met een ander doel dan het bevorderen van de sociale contacten binnen een buurt, activiteiten met winstoogmerk, initiatieven van scholen en adviesraden, feesten met een politiek, religieus of filosofisch karakter, handelswijzen, buurtkermissen, ledenactiviteiten van verenigingen/clubs/organisaties zijn uitgesloten.

• Een buurt kan één keer per kalenderjaar een subsidie krijgen en deze is niet cumuleerbaar met andere subsidies (gemeentelijk, provinciaal, Vlaams, federaal, zoals bv. Vlaanderen Feest) voor dezelfde activiteit.

• De subsidieaanvraag moet ten laatste ingediend zijn 6 weken voor het feest.

• De bewijsstukken dien je ten laatste 4 weken na het feest in.

Hoe aanvragen

via Flowlab (het evenementenloket)

Meer info

Zoektermen: wijkfeest, buurtfeest, straatfeest, straatbbq, straatbarbecue

Openingsuren & contact

Vrijetijdscentrum De Kruierie

Open vandaag: 10u - 20u
adres
Bevrijdingsstraat 12490 Balen
tel.
014/74 40 50
e-mail
dekruierie@balen.be
Naar top