Stedenbouwkundig attest

Een stedenbouwkundig attest geeft meer gedetailleerde inlichtingen over de bestemming, de bouwwijze, de inplanting en de bouwhoogte van een mogelijk gebouw op een bepaald perceel. Het geeft aan of het beoogde project voor vergunning in aanmerking komt.

Het stedenbouwkundig attest is een document dat wordt afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen. 

Het attest is twee jaar geldig. Tenzij binnen die twee jaar een ruimtelijk uitvoeringsplan of de regelgeving wijzigt, heb je de zekerheid dat het college van burgemeester en schepenen over hetzelfde project op dezelfde manier zal beslissen.

Let wel: een attest is nog geen stedenbouwkundige vergunning.

Voor wie

Iedereen die gedetailleerde stedenbouwkundige informatie wil van zijn eigendom.

Voorwaarden

Als je een stedenbouwkundig attest wil, dan is het de bedoeling dat je zelf al een redelijk concreet voorstel doet. Zo vermeld je in het dossier om welk soort van bebouwing het gaat, hoeveel verdiepingen het gebouw heeft of zal hebben, wat de dakhelling is, waar de constructie wordt ingeplant,…

Hoe aanvragen

Vul het formulier in (kan je hieronder bij 'downloads' terugvinden). Mail het volledige dossier door naar bouwdienst@balen.be.

Afhandeling

Als je het dossier binnenbrengt, krijg je een ontvangstbewijs.

Het stedenbouwkundig attest wordt je aangetekend opgestuurd.

Openingsuren & contact

Bouwdienst - ruimtelijke ordening

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 80
e-mail
bouwdienst@balen.be
Naar top