Zorgwonen

zorgwonen

Zorgwonen is het creëren van een kleinere woongelegenheid in of bij een bestaande hoofdzakelijk vergunde woning zodat maximaal twee oudere (65+) of hulpbehoevende personen kunnen wonen bij iemand die hen zorg verleent. Hierdoor kan bijvoorbeeld de partner van de oudere of hulpbehoevende mee inwonen, zonder dat deze zelf oudere of hulpbehoevende moet zijn.

Aan welke voorwaarden moeten voldaan worden om te kunnen spreken van een zorgwoning? In welke situaties moet zorgwonen gemeld worden? Bekijk de meest recente regelgeving en download de infobrochure over zorgwonen (16 augustus 2021) op de website van de Vlaamse overheid.

Bij vragen kan je ook contact opnemen met onderstaande contactpersoon.

Meer info

Mireille Vansweevelt
014/74 40 83
mireille.vansweevelt@balen.be

Openingsuren & contact

Dienst Wonen

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 83
e-mail
wonen@balen.be
Naar top