2.16 Forfaitaire tussenkomst kosten incontinentiemateriaal (via mutualiteit)

incontinentie

Mensen met incontinentieproblemen kunnen hiervoor een jaarlijkse tegemoetkoming aanvragen bij hun mutualiteit. Dit dient aangetoond te worden via een bepaalde puntenberekening.

Voor zwaar zorgbehoevenden gaat het om een jaarlijkse tegemoetkoming van 512,92 euro*.

Voor niet afhankelijke personen bedraagt de jaarlijkse toelage 167,42 euro*.

Je moet geen uitgaven van incontinentiemateriaal bewijzen.

Deze forfaitaire tussenkomst is cumuleerbaar met het forfait voor chronisch zieken.

*Bedrag van 1 januari 2019, dit wordt jaarlijks geïndexeerd via de gezondheidsindex.

Hoe aanvragen

Voor vragen omtrent deze tussenkomst ga je best naar de mutualiteit waarbij je bent aangesloten.

Doktersbewijs bezorgen in de brievenbus van het gemeentehuis (aan de inkomdeur), liefst in de eerste helft van het jaar. Op het doktersbewijs moet vermeld staan dat de patiënt incontinent is, een stoma heeft of aan thuisdialyse doet. Vermeld ook je naam en adres op het doktersattest.

Openingsuren & contact

Sociale dienst (OCMW)

Open vandaag: 9u - 11u30
adres
Veststraat 602490 Balen
tel.
014/82 98 48
e-mail
info@ocmwbalen.be
Naar top