2.12 Forfait voor palliatieve thuiszorg

palliatieve thuiszorg

Wanneer de dokter aangeeft dat iemand terminaal is kan, er een tegemoetkoming aangevraagd worden. De tegemoetkoming is gericht naar palliatieve patiënten voor de thuisverzorging.

Wat?

  • Palliatief zorgforfait. Het ziekenfonds betaalt een premie voor terminale patiënten die thuis verzorgd worden. Deze premie kan maximaal voor 2 maanden verkregen worden.
  • Remgeld. Personen die thuis verzorgd worden en zich in een palliatieve situatie bevinden, moeten geen remgeld meer betalen voor bezoeken van de huisarts.
  • Palliatief verlof. Elke werknemer in de privé of de openbare sector die de verzorging van een ongeneeslijk ziek of terminale persoon op zich neemt, kan palliatief verlof opnemen.
  • Palliatief forfait voor thuisverpleging. Thuisverpleegkundigen krijgen een forfaitair en supplementair honorarium inden de patiënt die ze verzorgen palliatief is.

Hoe aanvragen

De huisarts van de palliatieve thuispatiënt dient een standaardformulier in te vullen waarin hij aangeeft dat betrokkene aan de voorwaarden voldoet. Dit formulier dient aan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds bezorgd te worden.

 

Voor meer informatie over deze tegemoetkoming wendt u zich best tot de mutualiteit waarbij je bent aangesloten.

Meer info

Als je een terminaal familielid thuis wil verzorgen kan Ispahan vzw u daarin ondersteunen. Zij bieden gratis praktische, emotionele en psychosociale bijstand aan de patiënt en zijn of haar familie.

Ispahan vzw

 

 

 

>>> Naar startpagina Seniorengids

Openingsuren & contact

Sociale dienst (OCMW)

Open vandaag: 9u - 11u30
adres
Veststraat 602490 Balen
tel.
014/82 98 48
e-mail
info@ocmwbalen.be
Naar top