2.11 De forfaitaire tegemoetkoming voor chronisch zieken

spaarvarken geld

Een zorgforfait is een jaarlijkse tegemoetkoming voor chronisch zieken die sterk afhankelijk zijn van anderen.

Chronisch zieken die hoge medische kosten hebben of incontinent zijn en pampers nodig hebben, kunnen een tussenkomst krijgen. Het jaarbedrag varieert naargelang de mate van verlies aan zelfredzaamheid: 302,60 euro, 453,92 euro of 605,21 euro.

De voorbije 2 jaren dienen gerechtigden een minimaal bedrag aan remgeld betaald te hebben. Voor gerechtigden met de verhoogde tegemoetkoming is het remgeldplafond 365 euro, voor andere gerechtigden 450 euro.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming moet men aan één van volgende voorwaarden voldoen:

Voor de tegemoetkoming van 302,60 euro:

  • Minstens 6 maanden erkend zijn als rechthebbende met een zware aandoening in het kader van kinesitherapie of fysiotherapie.
  • In het betrokken of voorafgaande kalenderjaar samen, minstens 6 maal of gedurende minstens 120 dagen opgenomen zijn in een algemeen of psychiatrisch ziekenhuis.
  • Voldoen aan de medische voorwaarden die recht geven op de verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een handicap of ernstige ziekte.

Voor de tegemoetkoming van 453,92 euro:

  • Voldoen aan de afhankelijkheidsvoorwaarden voor de toekenning van de integratietegemoetkoming voor gehandicapten of tegemoetkoming aan hulp aan bejaarden met minstens 12 punten.
  • Recht hebben op een tegemoetkoming voor hulp van derden (mindervaliden).
  • Als invalide met gezinslast, recht hebben op een forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden.
  • Als invalide zonder gezinslast, recht hebben op een uitkering als gerechtigde met gezinslast wegens een behoefte aan hulp van derden.

Voor de tegemoetkoming van 605,21 euro:

  • Minstens 3 maanden recht hebben op het forfait B of C in het kader van de thuisverpleging.

Hoe aanvragen

De betaling van deze tegemoetkoming gebeurt automatisch door het ziekenfonds. Uw ziekenfonds houdt een teller bij.

Het kan zijn dat er mensen chronisch ziek zijn, maar niet onder de categorie ‘chronische zieken’ vallen omdat het ziekenfonds geen geldig attest heeft. In voorkomend geval is belangrijk dat er wel een attest aan het ziekenfonds bezorgd wordt. Een voorbeeld: de partner verzorgt de patiënt zelf en er is geen attest van thuisverpleging, ook de tegemoetkoming bij het Ministerie van Sociale Zaken gebeurde nooit.

Voor meer informatie wendt u zich best tot het ziekenfonds waarbij je bent aangesloten.

Meer info

 

 

 

 

 

 

 

>>> Naar startpagina Seniorengids

Openingsuren & contact

Sociale dienst (OCMW)

Open vandaag: 9u - 11u30
adres
Veststraat 602490 Balen
tel.
014/82 98 48
e-mail
info@ocmwbalen.be
Naar top