Sociaal tarief elektriciteit en aardgas (sociale maximumprijzen)

verminderling gas en elektriciteit

Sommige personen en gezinnen hebben recht op een sterk verlaagde elektriciteits- en aardgasprijs. Die wordt de sociale maximumprijs of het sociaal tarief genoemd.

Het sociaal tarief wordt alleen toegekend aan personen die bepaalde uitkeringen of bepaalde tegemoetkomingen krijgen en is bij alle energieleveranciers in België hetzelfde. Het heeft dus geen zin om van leverancier te veranderen om het sociaal tarief te kunnen krijgen.


Wie heeft er recht op?

  • Personen die een OCMW-uitkering ontvangen (categorie 1)
  • Personen die een uitkering ontvangen van de Algemene Directie Personen met een Handicap (categorie 2) - (zie 1-6 Tegemoetkoming hulp aan bejaarden)
  • Personen die een uitkering ontvangen van de Rijksdienst voor Pensioenen (categorie 3)
  • Sociale huurders in een appartemensgebouw (categorie 4), enkel voor aardgas.

De verschillende uitsplitsingen per categorie kan je terugvinden in de brochure. (zie 'Downloads').

Hoe aanvragen

In de meeste gevallen past de energieleverancier het sociaal tarief voor gas en elektriciteit automatisch toe, als je er recht op hebt. Als je recht hebt op de sociale maximumprijzen, maar jouw leverancier kent deze nog niet toe, dan kan je deze zelf aanvragen bij de leverancier.

De sociale dienst van het OCMW helpt je graag bij deze aanvraag.

Meer info

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) (www.vreg.be) of met het OCMW van Balen.

>>> Naar startpagina Seniorengids

Openingsuren & contact

Sociale dienst (OCMW)

Open vandaag: 9u - 11u30
adres
Veststraat 602490 Balen
tel.
014/74 44 44
e-mail
info@ocmwbalen.be
Naar top