1.07 Zorgverzekering

spaarvarken zorgverzekering

Deze uitkering van 130 euro ontvangen mensen die niet langer zelf kunnen instaan voor hun verzorging, hun huishoudelijke en dagdagelijkse behoeften. Zij moeten hiervoor een beroep doen op familieleden, buren, kennissen of professionele hulpverleners zoals een verzorgende, een poetsvrouw of verpleegster.

Ook personen die zijn opgenomen in een rusthuis, kunnen de zorgverzekering aanvragen. Zij ontvangen eveneens 130 euro per maand.

Voor wie

Zwaar zorgbehoevenden die in hun thuissituatie verzorgd worden en bewoners van een woonzorgcentrum, een rust- en verzorgingstehuis of een psychiatrisch verzorgingstehuis kunnen een aanvraag indienen. Uw leeftijd speelt geen rol. Ben je jonger dan 26 jaar, dan kan je ook een aanvraag indienen.

 

Attest Minimale vereiste score Verkrijgbaar bij
Katz-schaal in de thuisverpleging Score B Ziekenfonds
Medisch-sociale schaal voor IVT/IT, THAB en tegemoetkoming hulp van de derden Score 15 FOD Sociale Zekerheid of Ziekenfonds
Bijkomende kinderbijslag uit hoofde van het kind 18 punten op de medisch-sociale schaal FOD Sociale Zekerheid of de dienst die Kinderbijslag uitbetaalt
BEL-profielschaal van de gezinszorg 35 punten Dienst gezinszorg
Evaluatieschaal tot staving van de aanvraag om tegemoetkoming in een verzorgingsinstelling Score C Ziekenfonds
Kine E-attest Niet van toepassing Ziekenfonds

² Sommige mensen hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming, dit hangt af van het statuut en inkomen, dit wordt later in de gids toegelicht.

 

Voorwaarden

  • Je moet 5 jaar in België wonen.
  • Je moet jaarlijks 50 euro aan uw zorgkas betaald hebben. Voor mensen met de verhoogde tegemoetkoming² bedraagt de bijdrage 25 euro per jaar.
  • Je verblijft in een erkende residentiële voorziening (= woonzorgcentrum, rust- en verzorgingstehuis, psychiatrische verzorgingstehuizen).

OF

  • Je moet beschikken over een attest van erkende zorgbehoevendheid.

Hoe aanvragen

Voor het attest van erkende zorgbehoevendheid kan je zich wenden tot uw Dienst gezinszorg of je mutualiteit om de zorgbehoevendheid te laten vaststellen.

Indien je niet bent aangesloten bij een zorgkas, kan je beroep doen op de Vlaamse Zorgkas. Het OCMW vertegenwoordigt de Vlaamse Zorgkas.

Meer info

OCMW

  • Veststraat 60
  • 2490 Balen
  • tel. 014/82 98 48

Vlaamse Zorgkas

 

 

 

>>> Naar startpagina Seniorengids

Openingsuren & contact

Sociale dienst (OCMW)

Open vandaag: 9u - 11u30
adres
Veststraat 602490 Balen
tel.
014/82 98 48
e-mail
info@ocmwbalen.be
Naar top