Gemeente Balen Gemeente Balen

1.05 Inkomensgarantie voor ouderen (IGO), gewaarborgd inkomen voor ouderen

geld

Het is een uitkering die tot doel heeft financiële hulp te bieden aan pensioengerechtigde personen die geen of onvoldoende rechten opgebouwd hebben op een pensioen.

De berekening van het bedrag is verschillend naargelang je alleen woont, feitelijk samenwoont, wettelijk samenwonend of gehuwd bent. Voldoet je partner ook aan de voorwaarden, dan is het mogelijk dat je allebei recht hebt op een financiële bijpassing. Je pensioenbedrag wordt dan verhoogd tot volgende bedragen:

Gezinstoestand september 2017

alleenstaande of feitelijk samenwonende

1.083,28 euro

wettelijk samenwonende of gehuwde

722,18 euro per persoon

Het basisbedrag is gekoppeld aan de index en kan eveneens verhoogd  worden bij KB.

Voor wie

De IGO kan toegekend worden op de leeftijd van 65 jaar of ouder.

 

Voorwaarden

De IGO kan maar toegekend worden zolang men zijn hoofdverblijfplaats in België heeft en er bestendig en daadwerkelijk verblijft. Men mag ten hoogste 29 dagen in het buitenland verblijven.

Hoe aanvragen

De gerechtigde kan de aanvraag indienen bij de sociale dienst van het OCMW. Het recht op deze inkomensgarantie wordt automatisch onderzocht bij het onderzoek van het pensioen.

Meer info

  • OCMW Balen
  • Veststraat 60
  • tel. 014/82 98 48

 

 

 

>>> Naar startpagina Seniorengids

Openingsuren & contact

Sociale dienst (OCMW)

Open vandaag: 9u - 11u30
adres
Veststraat 602490 Balen
tel.
014/82 98 48
e-mail
info@ocmwbalen.be