Kadaster en kadastrale plannen

RAADPLEGEN

Je kan de volgende inlichtingen over eigen percelen gratis raadplegen bij de bouwdienst (gemeentehuis) of via online diensten:

 • Dienst ruimtelijke ordening gemeente Balen
  • kadastraal inkomen van een pand
  • jaar van het beëindigen van de bouwwerken
  • oppervlakte van een perceel (zonder afmetingen)
  • inzage kadastrale plannen
 • CadGIS
  • online kadastraal plan
 • My Minfin
  • het kadastraal inkomen van je onroerende goederen
  • je akten (bv. Bij verkoop, schenking,..)
  • je huurcontract


AANVRAGEN

Je kan via My Minfin ook gemakkelijk een kadastraal uittreksel aanvragen. Meer
info over de mogelijkheden en de tarieven, vind je hier.

Kostprijs

Het raadplegen van inlichtingen over eigen percelen bij de dienst ruimtelijke ordening of via de online diensten is gratis. 

Het aanvragen van een kadastraal uittreksel via My Minfin is niet altijd gratis. Meer info over de tarieven, vind je hier.

Meer info

Voor overige informatie kan je contact opnemen met de administratie van de
patrimoniumdocumentatie.

De administratie Patrimoniumdocumentatie bestaat uit 4 diensten nl :

 • Administratie MEOW (voorheen kadaster)
  Bij deze dienst kan je terecht met vragen over percelen.
 • Administratie Rechtszekerheid (voorheen registratie)
  Bij deze dienst kan je terecht met vragen over eigenaars.
 • Dienst Informatieverzameling en Uitwisseling (dienst voor datauitwisseling)
  Bij deze dienst kan je terecht met vragen over aflevering van digitale gegevens in
  massa zoals aanvragen betreffende de prospectie en/of andere commerciële
  doeleinden, zoals de plaatsing van gsm-antennes.De aanvraag kan rechtstreeks
  gemaild worden aan datadelivery.ivu-cei.patdoc@minfin.fed.be.

Voor vragen betreffende de dienst MEOW en Rechtszekerheid kan je altijd terecht in de infocenters of via het algemeen telefoonnummer van het contactcenter: 0257 257 57 (elke werkdag van 8u30 tot 17u).

Inlichtingen over de bevoegdheden van de diensten kan je hier online opzoeken.

Openingsuren & contact

Bouwdienst - ruimtelijke ordening

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 80
e-mail
bouwdienst@balen.be
Naar top