Gewestplan

Het gewestplan is een ruimtelijk plan van de Vlaamse overheid waarbij voor elk stuk grond een bestemming is vastgelegd: woongebied, agrarisch gebied, bosgebied, industriegebied, natuurgebied,… De bestemming bepaalt wat op een bepaald perceel al dan niet vergund mag worden. In de gewestplannen kunnen aanvullende stedenbouwkundige voorschriften opgenomen zijn.

Het gewestplan is steeds een belangrijk instrument geweest voor de ruimtelijke ordening. 

Sinds een decreet van 18 mei 1999 worden toekomstige bestemmingen vastgelegd in ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's). De gewestplannen blijven gebruikt worden in gebieden waar nog geen RUP beschikbaar is.

Voor wie

Bij vragen kunt u de gewestplanbestemming telefonisch of per mail navragen bij de bouwdienst op het nummer 014 74 40 80 of bouwdienst@balen.be. Via GIS-Vlaanderen  is het gewestplan ook te raadplegen.

Openingsuren & contact

Bouwdienst - ruimtelijke ordening

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 80
e-mail
bouwdienst@balen.be
Naar top