Bouwmisdrijf, melding

metsen

Een bouwmisdrijf is strafbaar. De rechtbank kan een strafrechtelijke veroordeling (gevangenisstraf en/of een geldboete) uitspreken en de overtreder bovendien veroordelen tot het uitvoeren van herstelmaatregelen door:

  • al de uitgevoerde werken ongedaan te maken en de plaats weer in haar oorspronkelijke staat te herstellen
  • bepaalde aanpassingswerken uit te voeren
  • een geldsom te betalen die evenredig is aan de meerwaarde die het goed heeft verkregen door de uitgevoerde werken

Voorwaarden

Er wordt vanzelfsprekend verwacht dat je de verkregen vergunningen en bouwplannen naleeft. Ook wordt er verwacht dat je een vergunning aanvraagt in de gevallen waar dat verplicht is. Je kan hierover vooraf altijd vrijblijvend advies vragen op de bouwdienst.

Hoe aanvragen

Je kan een bouwmisdrijf melden bij de dienst ruimtelijke ordening. Men gaat dan ter plaatse controleren en, indien nodig, wordt een proces-verbaal opgesteld. Het dossier wordt daarna overgemaakt aan het parket voor verder vervolg.

Openingsuren & contact

Bouwdienst - ruimtelijke ordening

Vandaag gesloten
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 80
e-mail
bouwdienst@balen.be
Naar top