Belasting, aangifteformulier schroot

Bij 'downloads' kan je een aangifteformulier downloaden om schroot aan te geven. Bezorg het ingevuld terug aan de dienst gemeentebelastingen op het gemeentehuis (Vredelaan 1).

Naar top