Belasting op reclameborden

Bij 'downloads' kan je het reglemente en het aangifteformulier downloaden om je reclamebord(en) aan te geven. Bezorg het ingevuld terug aan de dienst gemeentebelastingen op het gemeentehuis (Vredelaan 1).

Naar top