Vrijwilligers gemeente en OCMW, WZC Ter Vest, aanvraag vrijwilligerswerk

Ter Vest

Reeds vele jaren kan het woon- en zorgcentrum Ter Vest rekenen op een groep zeer enthousiaste vrijwilligers. Zij zijn niet meer weg te denken in de dagelijkse werking van het huis en leveren een belangrijke bijdrage tot een positieve integratie van de bewoner.

De vrijwilligers komen maandelijks samen in het centrum voor de planning en bespreking van de animatiekalender.

In Ter Vest is het vrijwilligerswerk georganiseerd in 3 modules

1. Vrijwilligerswerk cafetaria

Het woonzorgcentrum beschikt over een cafetaria dat 3 dagen per week wordt georganiseerd door telkens 2 vrijwilligers. De openingsdagen zijn dinsdag, donderdag en zondag telkens in de namiddag van 13u30 tot 17u.

De cafetaria is voor veel bewoners en familie een vaste ontmoetingsplaats geworden waar het gezellig vertoeven is dankzij de ondersteuning van de vrijwilligers. Ook de eenzame bewoner wordt door de vrijwilligers warm onthaald. Om in de toekomst deze openingsdagen zeker te kunnen behouden zoeken we nog vrijwilligers.

2. Vrijwilligerswerk klaveractiviteiten

Het klavertje vier is het logo van het woonzorgcentrum. Het WZC wil samen met de vrijwilligers 'kwaliteit' brengen in de dienstverlening, waar 'gezelligheid' en 'geborgenheid' centraal staan en waar de bewoners zich 'thuis' voelen. Deze kleinschalige activiteiten zijn specifiek gericht op het aanmoedigen en ondersteunen van de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van de bewoners. Volgende modules zijn reeds uitgewerkt:

  • redactie rustoordkrantje
  • hobby crea in groep op maandag
  • hobby crea individueel op de woongelegenheid
  • huishoudelijke activiteiten: plooiatelier, fruittoer
  • wandelclub en bezoekersclub
  • maaltijdbegeleiding

3. Vrijwilligers maaltijdzorg (weekend)

In het begeleiden van zorgbehoevende personen heeft het woonzorgcentrum steeds bijzondere aandacht gegeven aan de maaltijdzorg.

Naast de extra ondersteuning vanuit de medewerkers logistiek wordt nu ook ondersteuning gezocht via het vrijwilligerswerk. Deze ondersteuning richt zich specifiek naar het ontbijt en de maaltijdzorg in het weekend.

De vrijwilliger staat samen met het verzorgend team in voor het aangenaam verloop van het maaltijdgebeuren zoals voorbereiding, hulp aan de bewoners en orde in de keuken.

Wanneer in het weekend?

  •        Ontbijt van 8u tot 10u
  •        Middagmaal van 11u tot 13u

De vrijwilliger engageert zich tot deze samenwerking met vastgelegde afspraken .

Voor dit specifiek knelpuntvrijwilligerswerk heeft het OCMW Balen een onkostenvergoeding voorzien a rato van 5 euro/uur met een maximum van 30 euro/dag.

Vrijwilligersovereenkomst en vorming

Voor elke module is er een vrijwilligersovereenkomst voorzien.

De vrijwilligers krijgen gepaste begeleiding en vorming.

Voor wie

Iedereen die meerderjarig is (18+).

Hoe aanvragen

Het aanvraagformulier (zie 'Downloads' hieronder) ingevuld bezorgen aan de administratie in woon- en zorgcentrum Ter Vest.

Openingsuren & contact

Woon- en zorgcentrum Ter Vest

Open vandaag: 9u - 11u30
adres
Rozenstraat 112490 Balen
tel.
014/74 45 45 (ook voor afspraak)
e-mail
rusthuisadministratie@ocmwbalen.be
Naar top