Belasting op tweede verblijven

Tweede verblijven die gelegen zijn op Balens grondgebied, zijn onderworpen aan een gemeentebelasting van 500 euro per jaar en per tweede verblijf.

Je moet zelf je aangifte doen. Dit kan door het formulier bij downloads in te vullen en te bezorgen aan de dienst gemeentebelastingen.

E-loket

  • Aangifteformulier tweede verblijven

    Formulier
Naar top