1.01 Pensioen, aanvraag

pensioen

Een rustpensioen is een maandelijkse uitkering die je ontvangt bij je op pensioenstelling.

Ongeveer één jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar, starten de pensioendiensten automatisch een dossier op. In dit geval moet je zelf geen pensioenaanvraag indienen. 

Als je vóór je 65ste op pensioen wil gaan, of je bent ouder dan de wettelijke pensioenleeftijd, of je zit in een speciaal stelsel (mijnwerkers, zeevarenden, vliegend personeel van de burgerluchtvaart,...), moet je zelf een rustpensioen aanvragen. 

 • Als je werknemer of zelfstandige bent, kan je dit doen in het ocmw-huis bij de sociale dienst, bij de bevoegde instanties of online
 • Als ambtenaar moet je je pensioen aanvragen bij je werkgever (personeelsdienst).  

Brugpensioen

Voor brugpensioen moet je je tot de vakbonden of de Hulpkas richten.

Overlevingspensioen

Indien je echtgeno(o)t(e) overleden is en nog geen pensioen genoot, kan je een overlevingspensioen aanvragen.
Indien je overleden echtgeno(o)t(e) reeds een pensioen genoot, wordt dit automatisch door de pensioendiensten onderzocht.

Voor wie

Iedereen die pensioengerechtigd is

Hoe aanvragen

op de sociale dienst in het ocmw-huis (Pensioenberekeningen of ramingen worden er niet gemaakt op het OCMW. Hiervoor kan je terecht bij de bevoegde pensioeninstelling of eventueel bij je ziekenfonds.)

bij Rijksdienst voor Pensioenen (Turnhout) (ook voor als je in Nederland gewerkt hebt, extra zitdag op elke eerste dinsdag van de maand)

bij Rijksdienst voor Sociale Verzekering voor Zelfstandigen

online via mypension (ook pensioenberekening)

in Mol (elke 3de dinsdag van de maand in OCMW Mol (dienst seniorenplus), Jacob Smitslaan 28)

Wat meebrengen

Om uw dossier zo correct mogelijk te kunnen invullen, breng je volgende documenten mee:

 • Identiteitskaart + pincode
 • Beknopt overzicht van uw loopbaan (aantal jaren zelfstandige, werknemer of in openbare dienst)
 • Datum van militaire dienst

Kostprijs

Gratis

Afhandeling

Bij je aanvraag bij de sociale dienst in het OCMW-huis ontvang je een bewijs van aanvraag.

Uitzonderingen

Als je in het buitenland gewerkt hebt of verblijft, kan je hier meer informatie vinden over je Belgisch pensioen. 

Meer info

Online contactformulier federale pensioendienst

 

Rijksdienst voor Pensioenen 

 

Pensioendienst voor de overheidssector 

 • Ontvangst briefwisseling Victor Hortaplein 40 bus 30 1060 Brussel 
 • tel. 1765 
 • fax 02/558 60 10

 

Rijksdienst voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ)

 • Jan Jacobsplein 6 1000 Brussel  
 • tel. 1765 
 • tel. 02/546 42 11 
 • fax 02/511 21 53 
 • www.rsvz.be

 

Ombudsdienst der pensioenen 

 

Gewestelijk Bureau Turnhout 

 • Rijksdienst voor Pensioenen  
 • Renier Sniedersstraat 2 - 4 2300 Turnhout 
 • tel. 014/44 87 70 
 • fax 014/44 87 88 

 

 

 

>>> Naar startpagina Seniorengids

Openingsuren & contact

Sociale dienst (OCMW)

Open vandaag: 9u - 11u30
adres
Veststraat 602490 Balen
tel.
014/82 98 48
e-mail
info@ocmwbalen.be
Naar top