1.01 Pensioen, aanvraag

pensioen

Een rustpensioen is een maandelijkse uitkering die je ontvangt bij je op pensioenstelling.

Ongeveer één jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar, starten de pensioendiensten automatisch een dossier op. In dit geval moet je zelf geen pensioenaanvraag indienen. 

Als je vóór je 65ste op pensioen wil gaan, of je bent ouder dan de wettelijke pensioenleeftijd, of je zit in een speciaal stelsel (mijnwerkers, zeevarenden, vliegend personeel van de burgerluchtvaart,...), moet je zelf een rustpensioen aanvragen. 

 • Als je werknemer of zelfstandige bent, kan je dit doen in het OCMW-huis bij de sociale dienst, bij de bevoegde instanties of online
 • Als ambtenaar moet je je pensioen aanvragen bij je werkgever (personeelsdienst).  


Brugpensioen

Voor brugpensioen moet je je tot de vakbonden of de Hulpkas richten.


Overlevingspensioen

Indien je echtgeno(o)t(e) overleden is en nog geen pensioen genoot, kan je een overlevingspensioen aanvragen. Indien je overleden echtgeno(o)t(e) reeds een pensioen genoot, wordt dit automatisch door de pensioendiensten onderzocht.

Voor wie

Iedereen die pensioengerechtigd is

Hoe aanvragen

Wat meebrengen

Om uw dossier zo correct mogelijk te kunnen invullen, breng je volgende documenten mee:

 • Identiteitskaart + pincode
 • Beknopt overzicht van loopbaan (aantal jaren zelfstandige, werknemer of in openbare dienst)
 • Datum van militaire dienst

Kostprijs

Gratis

Afhandeling

Bij je aanvraag bij de sociale dienst in het OCMW-huis ontvang je een bewijs van aanvraag.

Uitzonderingen

Als je in het buitenland gewerkt hebt of verblijft, kan je hier meer informatie vinden over je Belgisch pensioen. 

Meer info

Online contactformulier federale pensioendienst

Rijksdienst voor Pensioenen 

Pensioendienst voor de overheidssector 

 • Ontvangst briefwisseling Victor Hortaplein 40 bus 30 1060 Brussel 
 • tel. 1765 
 • fax 02/558 60 10

Rijksdienst voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ)

 • Jan Jacobsplein 6 1000 Brussel  
 • tel. 1765 
 • tel. 02/546 42 11 
 • fax 02/511 21 53 
 • www.rsvz.be

Ombudsdienst der pensioenen 

Gewestelijk Bureau Turnhout 

 • Rijksdienst voor Pensioenen  
 • Renier Sniedersstraat 2 - 4 2300 Turnhout 
 • tel. 014/44 87 70 
 • fax 014/44 87 88 

>>> Naar startpagina Seniorengids

Openingsuren & contact

Sociale dienst (OCMW)

Vandaag gesloten
adres
Veststraat 602490 Balen
tel.
014/74 44 44
e-mail
info@ocmwbalen.be
Naar top