Tutti Frutti

Logo gezonde gemeente

Kinderen en jongeren die deelnemen aan Tutti Frutti eten elke week samen een stuk fruit in de klas. Als school kan je ervoor kiezen het fruit te voorzien via een handelaar (afhalen of laten leveren) of om de kinderen een stuk fruit te laten meebrengen van thuis (fruit-in-de­ boekentas).ln beide gevallen is het belangrijk je te registreren via de website. De wedstrijd. met de klaskalenders in het tweede trimester is een extra motivatie om samen fruit te eten.

Extra:online lesmateriaal

Op www.fruit-op-school.be vind je lessen, activiteiten, infobladen en werkbladen ingedeeld in vier categorieën: gezondheid, EDO (educatie duurzame ontwikkeling), techniek en leefstijl. Het pakket bevat activiteiten voor kleuteronderwijs, lager en buitengewoon lager onderwijs.

Tutti Frutti in de Gezonde School

Geef fruit, gezonde voeding en de actieve voedingsdriehoek ook een plaats in de lessen. Het online lesmateriaal komt hierbij ze­ ker van pas! Denk na over het aanbod van tussendoortjes in je school. Versterk je inspanningen met afspraken over de tus­ sendoortjes en dranken die leerlingen meebrengen naar school.

 

Balen 'Gezonde Gemeente 2015'

Voor wie

kleuter- en lager onderwijs

Hoe aanvragen

Inschrijven tussen 15 augustus en 15 oktober via www.fruit-op-school.be

Ook dit jaar kunnen geregistreerde scholen beroep doen op Europese subsidies. Hiervoor moet je het erkenningsformulier 'Schoolfruit' indienen bij het Agentschap voor Landbouw en visserij (Ellipsgebouw (4de verdieping) - Koning Albert II-Laan 35, bus 41 - 1030 Brussel).
.

Openingsuren & contact

Cel Gezondheid

Open vandaag: 10u - 16u
adres
Bevrijdingsstraat 12490 Balen
tel.
014/74 40 50
e-mail
dekruierie@balen.be
Naar top