logo print  logo ocmw print

Gemeentepremie voor personen met een handicap

Tegemoetkoming vanuit de Raad voor Gehandicapten voor inwoners van Balen die een tegemoetkoming van de federale overheidsdienst (FOD) sociale zekerheid ontvangen.

Het bedrag is 30 euro.

Voor wie

Personen met een handicap die aan de voorwaarden voldoen

Voorwaarden

  • inwoner zijn van Balen
  • niet verblijvend in een rusthuis
  • een tegemoetkoming ontvangen van de federale overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid
  • beschikken over een attest 66% invaliditeit van de FOD Sociale Zekerheid

Hoe aanvragen

Bezorg tijdig de nodige documenten bij het OCMW na de jaarlijkse oproep via de gemeentelijke infokanalen (infoblad, gemeentenieuws in De Streekkrant, infoborden,...).

Wat meebrengen

  • een recent uitbetalingsbewijs tegemoetkoming FOD Sociale Zekerheid
  • uw bankrekeningnummer

Meer info

Raad voor Gehandicapten

OCMW Balen

tel. 014/82 98 52

e-mail info@ocmwbalen.be

 

 

 

Openingsuren & contact

Sociale dienst (OCMW)

Vandaag gesloten
adres
Veststraat 602490 Balen
tel.
014/82 98 48
e-mail
info@ocmwbalen.be

Bekijk ook

zoekwoorden: gemeentepremie, gemeente premie

Naar top