Gemeentepremie voor personen met een handicap

De Raad voor Gehandicapten geeft jaarlijks een toelage van 30 euro aan personen met een handicap van onze gemeente. Je komt hiervoor in aanmerking als je een uitkering krijgt van de FOD Sociale Zekerheid of van de Zorgkas.

Dit laatste als het gaat over een ‘zorgbudget voor ouderen met een zorgnood’ (de vroegere ‘hulp aan bejaarden’). Mensen die van de Zorgkas enkel 135 euro van het ‘zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden’ ontvangen, komen niet in aanmerking. De aanvrager mag ook niet in een rusthuis verblijven.  

Voor wie

Personen met een handicap die aan de voorwaarden voldoen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de toelage van 30 euro, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  • inwoner zijn van Balen
  • niét verblijven in een rusthuis
  • minstens 18 jaar zijn (-21 jarigen hebben misschien wel recht op de sociaal pedagogische toelage van de gemeente, zie www.balen.be/handicappremies voor meer info)
  • je krijgt een uitkering van de FOD Sociale Zekerheid of Zorgkas

Hoe aanvragen

Ik heb de toelage vorig jaar ook al ontvangen 

Je hoeft geen nieuwe aanvraag in te dienen. Dit betekent dat je automatisch weer in aanmerking komt voor de toelage dit jaar. Als je adres of rekeningnummer is gewijzigd, laat het dan weten via de brievenbus of de infobalie van het OCMW-huis. 


Ik heb de toelage nog niet eerder ontvangen 

Je kan de toelage aanvragen door uiterlijk 30 oktober je naam, adres, rijksregisternummer, e-mailadres, telefoonnummer én je rekeningnummer voor de storting van de toelage door te geven.  

Als je het e-loket niet kan invullen, mag je de nodige gegevens ook bezorgen via de brievenbus van het OCMW-huis (7/7) of aan de infobalie van het OCMW (op maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag telkens van 9u tot 11u30, of op donderdag van 13u tot 17u30). Als je geen bijkomende vragen hebt, moet je hiervoor géén afspraak maken bij je maatschappelijk werker. 

Wat meebrengen

Je moet volgende zaken bezorgen (via e-loket of aan de infobalie):

  • Persoonlijke gegevens: naam, adres, rijksregisternummer, emailadres, telefoonnummer
  • Je rekeningnummer voor de storting van de toelage

Openingsuren & contact

Sociale dienst (OCMW)

Open vandaag: 9u - 11u30
adres
Veststraat 602490 Balen
tel.
014/74 44 44
e-mail
info@ocmwbalen.be

Bekijk ook

zoekwoorden: gemeentepremie, gemeente premie

Naar top