Naam en voornaam, wijziging

Wijziging van je voornaam of je familienaam. Dit kan eenmalig.

Voorwaarden

Belgische nationaliteit bezitten. De geboorteakte dient voorgelegd te worden.

Hoe aanvragen

Als je je achternaam wil veranderen,  richt je, persoonlijk, een schriftelijk en gemotiveerd verzoek aan de Minister van Justitie (Waterloolaan 115, 1000 Brussel).

Als je je voornaam wil veranderen, ga je naar de dienst burgerlijke stand in het gemeentehuis (in de gemeente waar je woont). Maak hiervoor een afspraak via www.balen.be/afspraak (kies 'naamswijziging')

Wil je een afschrift van je naamsverandering?

Dit kan je aanvragen:

  • Persoonlijk op de dienst burgerlijke stand of door de ouders als het om een -18 jarige gaat
  • of via volmacht
  • of per mail (rijksregisternummer zeker vermelden bij de aanvraag en kopie van de identiteitskaart bijvoegen)
  • online via het digitaal loket

Kostprijs

gratis, maar uiteraard betaal je wel voor je nieuw rijbewijs, nieuwe identiteitskaart,...

Afhandeling

Binnen de 3 maanden moet iemand van de burgerlijke stand de akte maken en de gegevens in het rijksregister aanpassen.

Je krijgt een uitnodiging om je aan te bieden voor uw nieuwe e-id, rijbewijs, reispas,...

Meer info

Federale Overheidsdienst Justitie, Dienst naamsverandering
Waterloolaan 115
1000 Brussel

tel. 02/542 67 03 of 02/542 66 75
e-mail naamsverandering@just.fgov.be

website naamsverandering FOD Justitie

Openingsuren & contact

Dienst burgerlijke stand

adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 42 10
e-mail
burgerlijke.stand@balen.be
Naar top