Stage bij het gemeentebestuur

Het gemeentebestuur stelt elk jaar een aantal stagiairs tewerk. Dit zijn stageplaatsen binnen de administratie, buitendiensten, buitenschoolse kinderopvang,…

De doelstelling van deze stageplaatsen is het opdoen van beroepservaring en dit in gelijkaardige omstandigheden, als werknemer in dienst van een werkgever. Het verwerven van beroepservaring is hiervan de eerste doelstelling.

Voor wie

Elke leerling of student die in het kader van zijn/haar leerprogramma een werkervaring moet of wil opdoen, kan een aanvraag indienen. De stageplaatsen zijn onbetaald.

Hoe aanvragen

Als je een stageaanvraag wil indienen moet deze ten laatste één maand voor de start van de stage ingediend zijn bij de personeelsdienst. Aanvragen die te laat binnenkomen, worden niet verder behandeld. Je kan een stageaanvraag indienen per mail of per brief.
De stageaanvraag moet volgende gegevens bevatten:

 • de gegevens van je onderwijsinstelling;
 • je persoonlijke gegevens (naam, geboortedatum, woonplaats, telefoonnummer);
 • de dienst of plaats waar je graag stage wil doen (administratie, buitenschoolse kinderopvang,…);
 • de periode van de stage (aanvang – en einddatum) en op welke dagen of tijdens welke uren deze stage plaatsvindt.

Afhandeling

Wanneer jouw stageaanvraag ingediend is bij de personeelsdienst wordt nagegaan of er stageplaatsen vrij zijn. Na een tweetal weken krijg je bericht of je stageaanvraag werd goedgekeurd of ongunstig is.

Als je stageplaats is goedgekeurd moet je onderwijsinstelling een stageovereenkomst opstellen.
Deze stageovereenkomst bevat volgende vermeldingen:

 • Algemene gegevens:
  • de persoonlijke gegevens van de stagiair
  • de onderwijsinstelling
  • de stageplaats
  • de periode)
 • de verzekering van de onderwijsinstelling of de persoonlijke verzekering tussenkomt als de stagiair een ongeval heeft op de stageplaats of op weg van en naar de stageplaats.
 • de kost van een eventuele gezondheidsbeoordeling nodig is, de beoordeling en kost hiervan ten laste van de onderwijsinstelling valt.
 • de stagiair zelf de persoonlijke beschermingsmiddelen en werkkledij meebrengt die hij/zij via de schoolse opleiding ter beschikking heeft. Als dit niet voldoende of niet specifiek genoeg is, zorgt de stagegever voor de nodige middelen.

Openingsuren & contact

Personeelsdienst - gemeente

Vandaag gesloten
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 60
e-mail
personeelsdienst@balen.be
Naar top