Huwelijk, aangifte

huwelijk

De huwelijksaangifte is de verklaring van de twee toekomstige echtgenoten dat zij willen huwen voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Het huwelijk staat open voor personen van hetzelfde of van verschillend geslacht.
De huwelijksaangifte is verplicht en de akte van aangifte moet ten laatste 1 maand voor het huwelijk voldaan zijn. 

Het opstellen van de akte van de huwelijksaangifte heeft niet automatisch een huwelijk tot gevolg. Wanneer er twijfels bestaan over de huwelijksintentie, volgt een onderzoek.

Een huwelijk wordt aangegaan voor de ambtenaar van de burgerlijke stand zonder getuigen of in het bijzijn van maximum vier meerderjarige getuigen. Je moet zelf ook beiden minstens achttien jaar oud zijn op het ogenblik van de huwelijksaangifte.

Wanneer kan een huwelijk voltrokken worden?

Er kan gehuwd worden:

  • maandag tot vrijdag tussen 10u en 11u30 en tussen 13u30 en 15u30
  • zaterdag tussen 10u en 11u30
  • niet op zondagen of wettelijke feestdagen

Voor wie

De huwelijksaangifte moet gebeuren door beide aanstaande echtgenoten samen of kan gebeuren door één partner indien de afwezige partner een geschreven volmacht meegeeft. De volmacht is enkel geldig als de handtekening van de volmachtgever gewettigd is (of recto/verso kopie van eID).

Voorwaarden

  • beiden minstens achttien jaar oud zijn op het ogenblik van de aangifte
  • ongehuwd zijn of uit de echt gescheiden zijn

Hoe aanvragen

De aanvraag voor het opstarten van een huwelijksdossier kan gebeuren op de dienst burgerlijke stand. De datum wordt geprikt, het dossier wordt opgestart.

De huwelijksaangifte gebeurt in de woonplaats van één van de huwelijkskandidaten waar ook het huwelijk afgesloten zal worden.

De aangifte moet ten vroegste 6 maanden en moet ten laatste 1 maand voor het huwelijk ondertekend zijn.

Maak online een afspraak.

Kostprijs

55 euro

Afhandeling

Zodra de datum voor een huwelijk is geprikt, zal de dienst burgerlijke stand jullie huwelijksdossier samenstellen. Zodra dit dossier volledig is, kan je de huwelijksaangifte komen doen. Vanaf dan staan de huwelijksdatum en -uur vast

Als je aanvraag gebeurt in minder dan 2 maanden voor de gewenste huwelijksdatum, moet je de documenten voor het dossier zelf aanleveren.

De dienst burgerlijke stand kan echter alleen documenten opvragen die in België opgemaakt of overgeschreven zijn. Voor buitenlandse documenten moeten jullie zelf zorgen. Verdere inlichtingen kan je altijd bekomen op de dienst burgerlijke stand.

De meeste buitenlandse akten en documenten moeten gelegaliseerd worden. Ook moeten alle akten en documenten in een vreemde taal vertaald worden naar het Nederlands door een beëdigd vertaler. De dienst burgerlijke stand zal jullie alle informatie geven.

Openingsuren & contact

Dienst burgerlijke stand

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 05
e-mail
burgerlijke.stand@balen.be
Naar top