Euthanasie, verklaring

euthanasie

Sommige mensen willen hun leven niet rekken als het nog slechts bestaat uit pijn, aftakeling en hulpeloosheid. Zij kunnen dan ook zelf de beslissing nemen om daaraan een einde te maken. Euthanasie is het opzettelijk beëindigen van het leven, op vraag van de persoon die het lijden ondergaat.

Wettelijke registratie voor euthanasie Je kan een officiële wilsverklaring laten registreren bij de dienst burgerlijke stand in het gemeentehuis. Hiermee verklaar je dat je  euthanasie wil als je in een onomkeerbare coma zou terechtkomen. Deze wilsverklaring wordt opgenomen in de computers van Volksgezondheid, samen met de adressen van vertrouwenspersonen die je opneemt in de wilsverklaring. Artsen kunnen dan nakijken of een patiënt een wilsverklaring heeft en wie de vertrouwenspersonen zijn.

Enkel bij onomkeerbare coma Je kan de wilsverklaring op elk ogenblik herzien of intrekken. Wilsverklaringen inzake euthanasie zijn vijf jaar geldig als ze opgesteld zijn vóór 2 april 2020, en onbeperkt geldig als ze opgesteld zijn vanaf 2 april 2020. De wilsverklaring slaat alleen op een situatie van onomkeerbare coma. In andere situaties, zoals dementie of verlies van communicatiemogelijkheden, is de verklaring waardeloos. Ook andere nuanceringen (bv. geen reanimatie of kunstmatige beademing) mogen niet in de verklaring.

• Enkel volwassenen of ontvoogde minderjarige kan een wilsverklaring laten registreren.

Hoe werkt het?

Hieronder kan je het formulier downloaden. Je kan dit formulier ook afhalen bij de burgerlijke stand. Je vult het formulier in. Twee getuigen ondertekenen het formulier en zetten er beiden de datum bij. Het formulier breng je, volledig ingevuld, binnen bij de dienst burgerlijke stand. Daar registreren ze je wilsverklaring bij FOD Volksgezondheid. Je krijgt na de registratie een ontvangstbewijs en een kopie van het originele formulier mee naar huis.

Getuigen De getuigen zijn meerderjarig en minstens één van de getuigen is geen erfgenaam of heeft geen materieel belang bij je overlijden.

Vertrouwenspersonen Je mag ook één of meerdere vertrouwenspersonen aanduiden die de behandelende artsen op de hoogte kunnen brengen van jouw wil. De vertrouwenspersoon mag geen arts of iemand van het verplegend personeel zijn.

• Als je zelf niet meer in staat bent om te schrijven, mag je dit laten doen door een volwassen persoon die geen materieel belang heeft bij jouw overlijden. Hierbij moeten wel opnieuw twee getuigen aanwezig zijn. Je moet ook een medisch attest voorleggen waarop de dokter verklaart dat je zelf niet meer kan schrijven maar nog wel capabel bent om deze keuze te maken.

Hoe aanvragen

Het ingevulde formulier laat je registreren op de dienst burgerlijke stand. Je tekent persoonlijk op de dienst burgerlijke stand. Maak online een afspraak.

Kostprijs

Gratis

Afhandeling

Het is ook noodzakelijk dat je een exemplaar van de wilsverklaring in bewaring geeft bij je huisarts, die het in je persoonlijk dossier zal bewaren. Je krijgt 2 kopieën mee, 1 voor thuis en 1 voor je huisarts.

Wilsverklaringen inzake euthanasie zijn vijf jaar geldig als ze opgesteld zijn vóór 2 april 2020 (en moeten dus voor het verstrijken van die periode op eigen initiatief vernieuwd worden). Wilsverklaringen inzake euthanasie zijn onbeperkt geldig als ze opgesteld zijn vanaf 2 april 2020.

 

Openingsuren & contact

Dienst burgerlijke stand (op afspraak)

adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 42 10
e-mail
burgerlijke.stand@balen.be
Naar top