Toelage voor jubilerende verenigingen

Senioren-, sport- en socio-culturele verenigingen die 25, 50, 75 of 100 jaar bestaan, komen in aanmerking voor een toelage van 125 euro. Vraag je toelage tijdig aan (vóór 1 november voorafgaand aan het jubileumjaar) via het e-formulier, via de balie van VC De Kruierie of schriftelijk aan het schepencollege. De aanvraag moet vergezeld zijn van een bewijs van oprichting en een actuele ledenlijst.

Voor wie

elke jubilerende vereniging

Voorwaarden

De vereniging moet 25, 50, 75 of 100 jaar bestaan

Hoe aanvragen

via het e-loket

Kostprijs

gratis

Reglement

Zie 'downloads' hieronder

Artikel 3: Jubilerende verenigingen

§1. Het gemeentebestuur van Balen keert een toelage uit aan senioren- , sport- en socio-culturele verenigingen met zetel in Balen (Wezel, Kerkhoven) die 25, 50, 75, 100, 125, 150, enz. jaar bestaan. Dit binnen de perken van de kredieten voorzien op het budget.

§2. Zijn uitgesloten van deze toelage en huldiging: politieke partijen, vakbonden, mutualiteiten, beroepsverenigingen, gemeentelijke diensten, gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen en autonome gemeentebedrijven.

§3. De jubilerende verenigingen ontvangen een toelage van 125,00 euro.

§4. De jubilerende verenigingen worden tijdens de uitreiking van de Cultuurprijs in februari bijkomend gehuldigd door het gemeentebestuur.

§5. Aanvragen: de jubilerende vereniging doet voor 1 november in het jaar voorafgaand aan de viering een aanvraag door het invullen van het e-formulier op www.balen.be of door zich persoonlijk aan te melden in vrijetijdscentrum De Kruierie of door een schrijven te richten aan het college van burgemeester en schepenen. Deze aanvraag is vergezeld van een bewijs van oprichting, en een actuele ledenlijst.

E-loket

Openingsuren & contact

Cultuurdienst

Open vandaag: 10u - 16u
adres
Bevrijdingsstraat 12490 Balen
tel.
014/74 40 50
e-mail
dekruierie@balen.be
Naar top