logo print  logo ocmw print

Adreswijziging (verhuis)

verhuizen

Het is wettelijk verplicht om binnen de 8 dagen nadat je effectief van verblijfplaats veranderd bent, aangifte te doen van deze adreswijziging. Deze aangifte moet gebeuren bij de bevolkingsdienst in je (nieuwe) woonplaats.

Hoe aanvragen

• persoonlijk aan het loket

• via het e-formulier

Zorg dat je over volgende gegevens beschikt:

  • datum verhuis
  • het aantal personen dat verhuist en hun rijksregisternummer
  • de personen die eventueel nog blijven wonen op het nieuwe adres (samenwonen en verwantschap)
  • wie is referentiepersoon (aanspreekpunt voor administratieve zaken)?

Wat meebrengen

1)   Bij aangifte:

  • je elektronische identiteitskaart

(2)   Na de uitnodiging van de dienst bevolking:

  • (elektronische) identiteitskaarten van alle gezinsleden die verhuisd zijn (met hun pincode, zoniet breng de pukcode mee - Heb je geen codes meer, vraag nieuwe aan via www.balen.be/pukcode)
  • voor niet-Belgen: personen ouder dan 12 jaar moeten zich aanbieden aan het loket vreemdelingendienst met hun verblijfskaart en inschrijvingsbewijs van hun voertuig(en). 

Kostprijs

Gratis

Afhandeling

Na de aangifte komt de wijkagent binnen de drie weken vaststellen of de personen die hun adres wensen te wijzigen, ook effectief op het adres wonen.

Als dit gebeurd is, krijg je van de dienst bevolking een uitnodiging om de identiteitskaarten en ev. Kids-ID van de personen die verhuizen, te laten aanpassen.

Binnen de 8 werkdagen na je uitnodiging (via sms, e-mail of brief) kom je naar de bevolkingsdienst om de identiteitskaarten te laten aanpassen. Vergeet de pincode(s) niet mee te brengen (jonger dan 6 = enkel pukcode).

Voor kids jonger dan 6 jaar is er enkel een pukcode, de 6-cijferige code.

E-loket

Openingsuren & contact

Dienst bevolking

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
(enkel op afspraak)
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 00
e-mail
bevolking@balen.be

Waar?

2490 Balen
Vredelaan 1
Toon op stratenplan
Naar top