Sint-Andrieskerk

kerk Balen centrum

De beschermde Sint-Andrieskerk werd in de 15e eeuw gebouwd in Brabantse hooggotiek met een koor, drie beuken, een transept en een zware westertoren. De kerk werd in de periode 1444-1508 gebouwd en in 1526 voltooid.

Evenals de typisch Kempense toren is de kerk opgetrokken met baksteen en banden van ijzerzandsteen. Een brand teisterde het gebouw en het meubilair in 1579 en in 1684.

Na de brand werden de toren en de daken in 1686 hersteld, maar de spitstoren niet. Begin 18de eeuw kreeg de kerk nieuwe gewelven. Het jaartal 1717 in de toren wijst op de restauratie.

Grondige restauratie had plaats in 1961-1969.

Boven het noordelijke portiekaltaar van 1719-1720 hangt het vroeg negentiende-eeuwse schilderij Maria Tenhemelopneming, boven het zuidelijke portiekaltaar van 1719-1720 het vroeg achttiende-eeuwse schilderij Liefdadigheid van Sint-Cosmas en Sint-Damianus.

Nicolaas Coopman maakte de geelkoperen doopvont van 1549.

Twee biechtstoelen dateren uit de eerste helft van de 17de eeuw.

De koorlezenaar is laatachttiende-eeuws.

De kerk bezit verschillende houten beelden: een 16de-eeuwse Sint-Anna-ten-Drieën, Sint-Jan de Doper, en Jezus aan het Kruis; voorts een 17de-eeuwse Onze-Lieve-Vrouw met Kind, door Pieter Verbruggen, en een Sint-Sebastiaan, van omstreeks 1666. Vermoedelijk sculpteerde Jan van Elewijt omstreeks 1725 het beeld van Sint-Cosmas en Sint-Damianus. De kruisweg van terra­cotta dateert van omstreeks 1850. Van de 17de-eeuwse schilderijen behoren Abraham ontmoet de drie engelen van 1656 door Hiëronymus III Franc­ken en Geboorte van Jezus, Sint-Odrada en Bekering van Sint-Norbertus, drie werken uit de Vlaamse school.

De ker­schat bevat liturgisch zilverwerk van de 15de-19de eeuw, onder meer een cilindermonstrans uit de tweede helft van de 15de eeuw.

De Sint-Andreaskerk is sinds 1936 beschermd.

Openingsuren:

Enkel misvieringen en evangelische aangelegenheden.
Uitzonderlijk optreden van een koor.

Meer informatie op www.sint-andrieskerk.be

Openingsuren & contact

Erfgoed Balen

(Nationale Feestdag)
adres
Vaartstraat 292490 Balen
tel.
014/74 41 70
e-mail
erfgoed@balen.be
Naar top