Cultuurprijs

Cultuurprijs

Cultuurprijs

In februari reikt de Cultuurraad jaarlijks de Cultuurprijs uit aan een persoon die het jaar ervoor op cultureel vlak uitzonderlijke of bijzondere prestaties verrichtte met ruime weerklank in of voor Balen.

Twee prijzen: cultuurprijs van de jury en publieksprijs

In het concept worden twee prijzen uitgereikt: een cultuurprijs van de jury en een publieksprijs.

De prijs van de jury voor de persoon van Balen (Wezel/Kerkhoven) of vereniging met werking in Balen (Wezel/Kerkhoven) die het jaar ervoor op cultureel vlak een uitzonderlijke of bijzondere prestatie heeft verricht met ruime weerklank in of voor Balen. De jury bestaat uit het bestuur van de Cultuurraad.

De publieksprijs wordt uitgereikt aan de persoon van Balen (Wezel/Kerkhoven) of de socio-culturele vereniging met werking in Balen (Wezel/Kerkhoven) die, volgens het publiek, een prijs verdient voor wat hij/zij gepresteerd heeft in het jaar ervoor.

Huldiging verdienstelijke vrijwilligers

Je hoort wel eens zeggen dat bepaalde personen eens verdienen om in de bloemetjes te worden gezet. De cultuurraad van Balen biedt nu de mogelijkheid om dit ook effectief te gaan doen! Jaarlijks zal de cultuurraad verdienstelijke vrijwilligers uit het socio-culturele veld huldigen. Het kan gaan om vrijwilligers die zich in de loop van het voorbije jaar verdienstelijk hebben gemaakt door zich in te zetten voor een vereniging, voor andere mensen, voor…

Indienen van kandidaturen

Kandidaturen voor de Cultuurprijs of verdienstelijke vrijwilliger(s) kan je voordragen via het e-loket.

Wat de verdienstelijke vrijwilligers betreft worden alle voorgedragen verdienstelijke vrijwilligers (op socio-cultureel vlak) gehuldigd! Let wel: de cultuurprijs gaat enkel naar personen die in Balen wonen of naar verenigingen die hun werking in Balen hebben (met uitzondering van de grensoverschrijdende gehuchten Wezel en Kerkhoven).

Stemmen voor de publieksprijs

Vanaf het begin van het nieuwe jaar kan dan iedereen stemmen voor de publieksprijs! Het initiatief dat het meest gewaardeerd wordt door het grote publiek, krijgt de publieksprijs!

Jubilerende socio-culturele verenigingen

Ook de jubilerende socio-culturele verenigingen worden tijdens deze feestelijke avond in de bloemetjes gezet. Elke socio-culturele vereniging die een jubileum viert (25, 30, 35, 40, 45,… telkens +5 jaar), mag zich via het e-loket melden.

E-loket

  • Kandidatuur Cultuurprijs

    Formulier
  • Kandidatuur Huldiging verdienstelijke vrijwilliger

    Formulier
  • Melding jubilerende vereniging

    Formulier
Naar top