Vreemdelingen, tenlasteneming

Een verbintenis tot tenlasteneming is een document waarmee je je financieel garant stelt voor de kosten van gezondheidszorg, verblijf en repatriëring van een buitenlandse burger gedurende zijn bezoek in België. Je blijft tot twee jaar na datum van binnenkomst aansprakelijk voor deze onkosten.

Voor wie

Elke vreemdeling moet bij het binnenkomen van het Schengen-grondgebied kunnen aantonen dat hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt.

Als hij daarin niet slaagt, kan hij hiervoor beroep doen op een garant. Dat mag een andere persoon zijn dan diegene de buitenlander uitnodigt.

De meest voorkomende verbintenis is de bijlage 3 bis: deze verbintenis is bedoeld voor vreemdelingen die voor een kort verblijf naar België komen, bv. op familie- of vriendenbezoek.

Voorwaarden

Als garant moet je:

 • ofwel Belg zijn
 • ofwel buitenlander zijn die toegelaten is voor een verblijf in België

Hoe aanvragen

Je komt persoonlijk naar de vreemdelingendienst om de tenlasteneming te ondertekenen.

De tenlasteneming wordt in drievoud gemaakt en door de vreemdelingendienst gelegaliseerd. Je krijgt hiervan 1 exemplaar mee samen met een samenstelling gezin en een bewijs van woonst.

Maak een afspraak via 014/74 40 015

Wat meebrengen

 • je identiteitskaart of verblijfsvergunning
 • de gegevens van de perso(n)on(en) waarvoor je je garant stelt
  • naam en voornaam
  • geboorteplaats en datum
  • paspoortnummer
  • adres
  • --> we raden aan om een kopie van het fotoblad uit het paspoort  mee te brengen
 • adres ginder

Kostprijs

gratis

Afhandeling

Je moet het dossier dat bestaat uit:

 • tenlasteneming
 • bewijs van gezinssamenstelling
 • bewijs van woonst
 • kopie identiteitskaart
 • bewijs van je inkomen: loonfiches van de afgelopen 3 maanden, pensioenfiche,…
 • ev. bewijs uit het strafregister vanuit de Federale overheidsdienst justitie

opsturen aan de persoon die op bezoek wil komen. Die moet hiermee binnen de 6 maanden na de legalisatie naar de Belgische ambassade in zijn/haar land gaan en een toeristenvisum aanvragen voor België of Schengen. De ambassade beslist aan de hand van je loonfiches en samenstelling gezin of je inkomen voldoende hoog is om garant te kunnen staan voor de buitenlandse bezoeker.

Openingsuren & contact

Dienst vreemdelingen

Open vandaag: 9u - 12u
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 42 10
e-mail
vreemdelingendienst@balen.be
Naar top