Grondconcessie / columbariumconcessie

graf

De toekenning van grond- en/of columbariumconcessies op de Balense begraafplaatsen gebeurt op de dienst burgerlijke stand. Je kan enkel een plaats reserveren als er al iemand overleden is en je later in hetzelfde graf/nis wil liggen.

Een verlenging dient steeds tijdig aangevraagd te worden tegen dezelfde tarieven.

Kostprijs

125 euro voor grond of urneveld voor 30 jaar

450 euro voor columbariumnis voor 30 jaar

900 euro voor dubbele columbariumnis voor 30 jaar

Je kan bij het overlijden van de eerste partner meteen een dubbele concessie nemen, zodat de tweede partner zeker is dat hij/zij later bij overlijden bij de eerste partner wordt gezet. Je betaalt uiteraard meteen dubbel.

Openingsuren & contact

Dienst burgerlijke stand (op afspraak)

adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 42 10
e-mail
burgerlijke.stand@balen.be
Naar top