Woningonderzoeken

huurhuis

Als je een woning, studio of appartement huurt dat ernstige gebreken vertoont, kun je een woningonderzoek aanvragen.

Voor wie

Huurders, eigenaars, belanghebbenden

Hoe aanvragen

Maak een brief met vermelding van naam, adres en telefoonnummer en een oplijsting van de gebreken van de woning en onderteken deze. Vervolgens bezorg je deze brief per post (Vredelaan 1, 2490 Balen) of per mail (wonen@balen.be) aan de dienst wonen.

Afhandeling

Een gemeentelijk ambtenaar neemt contact op om de huurwoning te bekijken.

Een ambtenaar van Wonen Vlaanderen inspecteert de woning en maakt verslag op.

De woning wordt geschikt, ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard.

De eigenaar herstelt de gebreken.

Na herstel vraagt de eigenaar een nieuwe woningonderzoek aan.

Meer info

Dienst wonen
014/74 40 83
wonen@balen.be

Openingsuren & contact

Dienst Wonen

Vandaag gesloten
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 83
e-mail
wonen@balen.be

Waar?

Naar top