Woningonderzoeken

huurhuis

Als je een woning, studio of appartement huurt dat ernstige gebreken vertoont, kun je een woningonderzoek aanvragen.

Voor wie

Huurders, eigenaars, belanghebbenden

Hoe aanvragen

Breng een brief binnen op de bouwdienst met vermelding van naam, adres en telefoonnummer en een oplijsting van de gebreken van de woning.

Afhandeling

Een gemeentelijk ambtenaar neemt contact op om de huurwoning te bekijken.

Een ambtenaar van Wonen Vlaanderen inspecteert de woning en maakt verslag op.

De woning wordt geschikt, ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard.

De eigenaar herstelt de gebreken.

Na herstel vraagt de eigenaar een nieuwe woningonderzoek aan.

Meer info

Mireille Vansweevelt
014/74 40 83
mireille.vansweevelt@balen.be

 

Openingsuren & contact

Bouwdienst - ruimtelijke ordening

Open vandaag: 9u - 12u
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 80
e-mail
bouwdienst@balen.be