Kandidaat asielzoeker, huisvesting in materiële fase

Tijdens de asielprocedure kan een OCMW opvang voorzien via het systeem van het lokaal opvanginitiatief. Dit is materiële hulp. De vluchtelingen wonen in de gemeente waar het OCMW gelegen is. De sociale dienst van het OCMW staat eveneens in voor de psychosociale begeleiding van de vluchtelingen.

Voor wie

Er is plaats voor 24 asielzoekers

Meer info

Sociale dienst

OCMW-huis

014/82 98 48

info@ocmwbalen.be

Openingsuren & contact

Sociale dienst (OCMW)

Open vandaag: 9u - 11u30
adres
Veststraat 602490 Balen
tel.
014/74 44 44
e-mail
info@ocmwbalen.be
Naar top