Subsidie voor zwaluwnesten

zwaluwnest

Heb je één of meerdere nesten die gebruikt worden door zwaluwen, dan kan je van de Milieuraad een subsidie krijgen van 25 euro. Hiervoor moet je een aanvraagformulier invullen en binnenbrengen bij de milieudienst vóór 31 juli (mag ook via de brievenbus). Je verbindt je er dan wel toe om geen nesten te verwijderen tijdens en na het broedseizoen.

Voorwaarden

Zie reglement bij 'downloads'

E-loket

Openingsuren & contact

Milieuraad

Open vandaag: 9u - 12u
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 90
e-mail
milieudienst@balen.be
Naar top