Subsidies voor milieuprojecten

Verenigingen die een project plannen dat de verbetering, instandhouding of herstel van het milieu als onderwerp heeft, kunnen een tegemoetkoming van de Milieuraad aanvragen. Goedgekeurde projecten kunnen een subsidie krijgen van maximum 250 euro.

Voorwaarden

De vereniging dient minimum twee derde van het factuur zelf te financieren.

Per vereniging kunnen maximum 2 projecten per jaar worden gesubsidieerd.

De precieze voorwaarden kan je terugvinden in het reglement dat je hieronder bij 'downloads' kan inkijken.

Hoe aanvragen

Projecten worden ingediend per aangetekend schrijven, gericht aan de milieuambtenaar van de gemeente Balen. De aanvraag moet volgende gegevens bevatten:

  • naam, adres en eventuele statuten van de vereniging die het project indient
  • rekeningnummer waarop de subsidie kan gestort worden
  • eventueel afschrift van de vergunningen of toelatingen nodig ter uitvoering van het project
  • duidelijke omschrijving van het project en de doelstellingen van het project

Openingsuren & contact

Milieudienst

Vandaag gesloten
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 90
e-mail
milieudienst@balen.be
Naar top