Geluidsnormen voor muziek op evenementen, info

geluidsoverlast

Sinds 1 januari 2013 gelden er nieuwe geluidsnormen voor muziek op evenementen en activiteiten. Waar vroeger enkel het hinderaspect de nodige aandacht kreeg, is daar met de nieuwe wetgeving ook het gezondheidsaspect met als voornaamste pijler gehoorschade bijgekomen.

Je hebt voor kleine of grote evenementen, feestjes of activiteiten waar muziek wordt gespeeld de keuze uit drie verschillende categorieën en daaraan gekoppelde voorwaarden.

 • Categorie 1: maximaal 85 dbA LAeq gemeten over 15min / pieken max 92 dBA LAmax, slow
  • geen verdere vereisten of verplichtingen
 • Categorie 2: vanaf 85 dbA tot max. 95 dbA LAeq gemeten over 15min / pieken max 102dB(A)LAmax, slow
  • meldingplicht of toelating
  • voorwaarden:
   zelfcontrole geluidslimiet, verplichte geluidsmeting tijdens hele activiteit
 • Categorie 3: vanaf 95 dbA tot max 100 dbA LAeq gemeten over 60min / pieken max 102dB(A)LAmax, slow
  • vergunningsplicht of toelating
  • voorwaarden:
   zelfcontrole geluidslimiet, verplichte geluidsmeting tijdens hele activiteit
   én bewaren meetgegevens gedurende 30 dagen ter controle
   + geluidsdopjes ter beschikking stellen

Als je het beperkt houdt tot maximaal 85 dbA val je onder de zogenaamde categorie-1 activiteiten waarbij er geen verdere verplichtingen of voorwaarden zijn. Met een voorafgaandelijke melding, vergunning of toelating dan je ook kiezen voor categorie 2 of 3: in beide gevallen mag je meer ‘lawaai’ maken, maar zijn er wèl voorwaarden na te leven en flankerende maatregelen te nemen die trapsgewijs toenemen. Bijvoorbeeld: verplichte meetapparatuur die de ganse muziekactiviteit meet en/of registreert, het bewaren van meetgegevens, het uitdelen van oordopjes,… Allemaal nieuwigheden die er voortaan op moeten toezien dat niet enkel de buurt maar ook de mensen binnen de inrichting worden beschermd. Zelfcontrole is daarbij het nieuwe uitgangspunt.

Sommige horecazaken zoals (dans)cafés en feestzalen zullen genoodzaakt zijn hun vergunningstoestand aan te passen en moeten bovendien hun geluidsinstallatie uitrusten met de juiste meetapparatuur om toe te zien op correcte de naleving van de nieuwe normen.

We zullen allemaal samen stilaan tot een mentaliteitswijziging moeten komen waarbij we er ons van bewust moeten zijn dat langdurige blootstelling aan luide muziek gevolgen heeft voor onze gezondheid (bv. klaplong, gehoorverlies,…) en daarnaast veelvoorkomende hinderklachten van buurtbewoners vaak ook resulteren in allerlei gezondheidsproblemen.

Klik hier om de folder te downloaden.

Meer info

www.lne.be

E-loket

Openingsuren & contact

Milieudienst

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 90
e-mail
milieudienst@balen.be
Naar top