Afval sorteren voor bedrijven

containerpark

Ook bedrijven, KMO's en zelfstandigen moeten hun afval sorteren. Volgende soorten afval moeten ze sorteren en afzonderlijk aanleveren (dus niet in gemengde containers) aan het afvalophaalbedrijf van hun keuze:

 • wit glas en gekleurd glas
 • gevaarlijke afvalstoffen
 • klein gevaarlijk afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong
 • afval van plantaardige en dierlijke oliën en vetten
 • afgewerkte olie
 • afvalbanden
 • steenachtige fracties van bouw- en sloopafval
 • asbestcementhoudende afvalstoffen
 • groenafval
 • textielafval
 • afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
 • afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten
 • houtafval
 • metaalafval
 • PMD

Je bent als bedrijf in principe zelf verantwoordelijk voor de inzameling en de verwerking van de door jou geproduceerde afvalstoffen (=bedrijfsafvalstoffen). Hiervoor moet je beroep doen op gespecialiseerde privé-bedrijven die afval overbrengen en verwerken. De kosten moet je zelf te dragen.

Maar wanneer het afval van je bedrijf vergelijkbaar is met huishoudelijk afval kan je terecht bij de gemeente. Het gaat hier over bedrijfsafval dat ontstaat door ‘huishoudelijke activiteiten'. Het is dus qua aard, samenstelling en hoeveelheid hetzelfde als huishoudelijk afval (bv. PMD, papier en karton). 

Hulp?

VAL-I-PAC werd opgericht in 1997 op initiatief van de Belgische economische wereld en heeft als doel de recyclage van bedrijfsmatige verpakkingen te stimuleren en coördineren. Er zijn verschillende bedrijven die verschillende fracties bij je bedrijf kunnen komen ophalen.

Vragen?

Je kan altijd terecht op de milieudienst.

Openingsuren & contact

Milieudienst

Vandaag gesloten
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 90
e-mail
milieudienst@balen.be
Naar top