Afvalophaling, groot huisvuil (grofvuil)

grof vuil

Groot huisvuil (grofvuil) is restafval dat omwille van de grootte of aard niet in de grijze DIFTAR-container kan, bv. matras, tapijt, zetel,...

Gewoon restafval moet je meegegeven met de grijze DIFTAR-container.

Voorwaarden

Als inwoner van onze gemeente moet je je afval sorteren.  Elk soort afval heeft een andere manier van verwerking. 

WEL

 • restafval dat omwille van grootte of aard niet in de restafvalcontainer kan, bv. matras, tapijt, zetel,...

NIET

 • autobanden
 • fietsen
 • snoeihout
 • houtafval
 • metalen
 • bouw- en sloopafval
 • elektronische en elektronische apparaten
 • treinbielzen
 • roofing
 • pvc

Dit hoort thuis op het containerpark. 

Hoe aanvragen

Het ophalen van groot huisvuil moet je uiterlijk drie werkdagen vóór de ophaling aanvragen via het telefoonnummer 014/53 53 52.

Kostprijs

Het grofvuil wordt gewogen (kg-prijs: 0,28 euro) en verrekend via de DIFTAR-factuur.

Meer info

www.iok.be

Openingsuren & contact

Milieudienst

(Nationale Feestdag)
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 90
e-mail
milieudienst@balen.be
Naar top