Rijbewijs D1 en D, autobus

rijbewijs

Bij de subcategorie D1 is het aantal plaatsen beperkt tot 16, exclusief de bestuurder. Met een rijbewijs D mag je voertuigen besturen met meer dan 8 zitplaatsen, bestuurder niet inbegrepen.

Voor wie

Iedereen die ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister (buitenlanders) die een autobus wil besturen.

Voorwaarden

 • Voor categorie D1 moet je 18 jaar zijn. Voor categorie D moet je 21 jaar zijn.
 • In het bezit zijn van een rijgeschiktheidsattest
 • Met de rijschool:
  • 8 uur praktijklessen gevolgd hebben. Als je slaagt voor het praktisch examen kan je je rijbewijs afhalen.
 • Zonder de rijschool:
  • geslaagd zijn voor het theoretisch examen
  • 1 maand met een voorlopig rijbewijs model 3 geoefend hebben met een begeleider die minstens 27 jaar is en houder is van een rijbewijs van categorie D1 - D. Je begeleider mag bovendien geen rijverbod hebben in categorie D1 - D.
  • als je geslaagd bent voor het praktisch examen kan je je rijbewijs categorie D1 – D aanvragen op de dienst bevolking
  • het behalen van het attest van vakbekwaamheid

Hoe aanvragen

Aan de loketten van de dienst bevolking

Maak hiervoor een afspraak via www.balen.be/afspraak

Wat meebrengen

Voor een voorlopig rijbewijs model 3:

  • de kandidaat:
   • je identiteitskaart
   • een recente pasfoto (niet ouder dan 6 maanden) die aan de ICAO-normen voldoet
   • het formulier ‘Aanvraag voor een voorlopig rijbewijs’, ingevuld en ondertekend op de voor- en achterkant met de vermelding door het examencentrum dat je geslaagd bent voor het theoretisch examen
   • een geldig rijgeschiktheidsattest
  • de begeleider:
   • je identiteitskaart
   • geldig Europees rijbewijs dat minstens 6 jaar is afgeleverd
    LET OP: de begeleider moet minstens 27 jaar zijn, minimum houder zijn van een rijbewijs categorie D1 of D, geen rijverbod voor categorie D1 - D hebben en het afgelopen jaar niet vermeld geweest zijn op een voorlopig rijbewijs voor dezelfde categorie
    • Als begeleider niet in Balen woont, moet aanvraagformulier ook door de gemeente van de begeleider ondertekend worden
    • Begeleider moet ook het aanvraagformulier ondertekenen

Voor het definitieve rijbewijs categorie D1 – D:

  • je identiteitskaart
  • het formulier ‘Aanvraag voor een rijbewijs’, volledig ingevuld en ondertekend door de aanvrager op de voor- en achterkant.
  • je voorlopig rijbewijs
  • ev. een recente pasfoto (of als je e-ID niet ouder is dan 5 jaar, kan men deze gebruiken)
  • een geldig rijgeschiktheidsattest groep 2 (afgeleverd door arbeidsgeneesheer of FOD Volksgezondheid)
  • het vorige rijbewijs
  • het attest van vakbekwaamheid

Het definitieve rijbewijs moet afgehaald worden binnen de 3 jaar nadat je geslaagd bent voor het praktijkexamen. 

Kostprijs

25 euro (10 jaar geldig)

Afhandeling

 • De aanvraag gebeurt aan de loketten van de dienst bevolking. 
 • Het afhalen van het rijbewijs (Europees model, bankkaartformaat) kan één week later aan de infodienst van het gemeentehuis, tegen inlevering van je huidige rijbewijs
 • Je kan het laten afhalen met volmacht. Geef ook je huidig rijbewijs en je  voorlopig rijbewijs mee samen met een kopie van je identiteitskaart.

Openingsuren & contact

Dienst rijbewijzen

adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 00
e-mail
bevolking@balen.be
Naar top