Milieuhinder, overlast

geluidsoverlast

Als je hinder ondervindt van milieuovertredingen zoals stoken in de tuin, zwerfvuil, geluidshinder van een bedrijf, geurhinder,… kan je hiervoor contact opnemen met de milieudienst of de politie.  Zij gaan dan ter plaatse controle uitvoeren en het probleem proberen aan te pakken.

Op de milieudienst kan je terecht voor meer inlichtingen of klachten over afval, geluidshinder, geurhinder, oppervlaktewater, bodem, grondwater, drinkwateronderzoek en luchtverontreiniging.

Als je klachten hebt of hinder ondervindt, kan je dit op verschillende manieren melden:

  • telefonisch tijdens de kantooruren op het nummer 014/74 40 90
  • via de fax op het nummer 014/74 40 41
  • via e-mail (milieudienst@balen.be)
  • via het e-loket hieronder

Bij het melden van hinder, is het belangrijk dat wij over volgende gegevens beschikken:

  • naam, adres en telefoonnummer van de melder
  • naam en adres van de beklaagde (indien mogelijk)
  • duidelijke omschrijving van de klacht
  • vermelding van tijdstip, frequentie en duur waarop de hinder zich voordoet

De gegevens van de melder geven we niet door aan de beklaagde. Een telefoonnummer is enkel vereist om je te kunnen contacteren voor eventueel bijkomende informatie: bijvoorbeeld bij geurhinder om te weten of er op een bepaald tijdstip hinder is.

Meer info

Politiezone Balen-Dessel-Mol, tel. 014/33 37 00

Milieuambtenaar, 014/74 40 92, annemie.groenen@balen.be

E-loket

Openingsuren & contact

Milieudienst

Vandaag gesloten
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 90
e-mail
milieudienst@balen.be
Naar top