Rijbewijs niet-Europeaan

rijbewijs

Ben je in het bezit  van een rijbewijs afgeleverd door een land van buiten de Europese Unie dan ben je verplicht om dit rijbewijs om te wisselen naar een Belgisch-Europees rijbewijs. Niet elk rijbewijs kan omgewisseld worden. De lijst met de erkende buitenlandse rijbewijzen vind je op de website www.mobilit.belgium.be (wegverkeer, rijbewijs).

Voor wie

Personen die in Balen komen wonen en van een niet-Europese nationaliteit zijn en houder zijn van een in België erkend niet-Europees rijbewijs.

Voorwaarden

Ingeschreven zijn in de gemeente Balen en in het bezit zijn van een verblijfsdocument. Het om te wisselen rijbewijs moet nog geldig zijn en moet afgeleverd zijn vóór de datum van inschrijving in België.

Hoe aanvragen

Aan de loketten van dienst bevolking 

Maak hiervoor een afspraak

Wat meebrengen

  • recente pasfoto
  • verblijfsdocument
  • het rijbewijs dat je wil omwisselen samen met een beëdigde vertaling (voorzien van stempel van de rechtbank)

Kostprijs

25 euro

Afhandeling

De rijbewijzen kunnen niet dadelijk omgewisseld worden.

De bevoegde diensten zullen het voorgelegde document  onderzoeken op echtheid en geldigheid.  De resultaten van het onderzoek zijn meestal bekend na ongeveer 3 maanden. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek  kan het buitenlands rijbewijs al of niet omgewisseld worden. De dienst Bevolking laat je weten of je rijbewijs in aanmerking komt voor omwisseling. 

Openingsuren & contact

Dienst rijbewijzen

Open vandaag: 9u - 12u en van 16u - 19u
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 00
e-mail
bevolking@balen.be
Naar top