logo print logo ocmw print

Rijbewijs C1 en C, vrachtwagens

rijbewijs

Categorie C1 heb je nodig om een vrachtwagen te mogen besturen van meer dan 3.500 kg en ten hoogste 7.500 kg. Een rijbewijs categorie C heb je nodig om een vrachtwagen te mogen besturen waarvan de maximale toegelaten massa meer dan 7.500 kg bedraagt .

Voor wie

Iedereen die ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister (buitenlanders) die een vrachtwagen wil besturen.

Voorwaarden

 • Voor categorie C1 moet je 18 jaar zijn. Voor categorie C moet je 21 jaar zijn.
 • In het bezit zijn van een rijgeschiktheidsattest voor groep 2 (afgeleverd door arbeidsgeneesheer of FOD Volksgezondheid)
 • Met de rijschool 8 uur praktijklessen gevolgd hebben. Als je slaagt voor het praktisch examen kan je je rijbewijs afhalen.
 • Zonder de rijschool:
  • geslaagd zijn voor het theoretisch examen
  • 1 maand met een voorlopig rijbewijs model 3 geoefend hebben (met begeleider)
   • Als begeleider niet in Balen woont, moet aanvraagformulier ook door de gemeente van de begeleider ondertekend worden
   • Begeleider moet ook het aanvraagformulier ondertekenen
  • als je geslaagd bent voor het praktisch examen kan je je rijbewijs categorie C1 – C aanvragen op de dienst bevolking

Hoe aanvragen

Aan de loketten van de dienst bevolking

Wat meebrengen

Voor een voorlopig rijbewijs model 3:

 • de kandidaat:
   • je identiteitskaart
   • ev. een recente pasfoto (of als je e-ID niet ouder is dan 1 jaar, kan men deze gebruiken)
   • het formulier 'Aanvraag voor een voorlopig rijbewijs', ingevuld en ondertekend op de voor- en achterkant met de vermelding door het examencentrum dat je geslaagd bent voor het theoretisch examen
   • een geldig rijgeschiktheidsattest voor groep 2, afgeleverd door een arbeidsgeneesheer
 • de begeleider:
   • je identiteitskaart
   • geldig Europees rijbewijs dat minstens 6 jaar geleden is afgeleverd
    • LET OP: de begeleider moet minstens 24 jaar zijn, minimaal houder zijn van een rijbewijs categorie C1 of C en geen rijverbod hebben in categorie C1 of C.

 

Voor het definitieve rijbewijs categorie C1 – C

  • je identiteitskaart
  • het formulier 'Aanvraag voor een rijbewijs', volledig ingevuld en ondertekend door de aanvrager op de voor- en achterkant
  • eventueel je voorlopig rijbewijs
  • ev. een recente pasfoto (of als je e-ID niet ouder is dan 1 jaar, kan men deze gebruiken)
  • een geldig rijgeschiktheidsattest voor groep 2, afgeleverd door een arbeidsgeneesheer
  • het vorige rijbewijs
  • ev. getuigschrift van basiskwalificatie (vakbekwaamheid)

Het definitieve rijbewijs moet afgehaald worden binnen de 3 jaar nadat je geslaagd bent voor het praktijkexamen.

Kostprijs

25 euro (10 jaar geldig)

Afhandeling

 • De aanvraag gebeurt aan de loketten van de dienst bevolking. 
 • Het afhalen van het rijbewijs (Europees model, bankkaartformaat) kan één week later aan de infodienst van het gemeentehuis, tegen inlevering van je huidige rijbewijs
 • Je kan het laten afhalen met volmacht . Geef ook je huidig rijbewijs en je  voorlopig rijbewijs mee samen met een kopie van je identiteitskaart.

Openingsuren & contact

Dienst rijbewijzen

Open vandaag: 9u - 12u en van 16u - 19u
(enkel op afspraak)
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 00
e-mail
bevolking@balen.be
Naar top