Rijbewijs C1 en C, vrachtwagens

rijbewijs

Categorie C1 heb je nodig om een vrachtwagen te mogen besturen van meer dan 3.500 kg en ten hoogste 7.500 kg. Een rijbewijs categorie C heb je nodig om een vrachtwagen te mogen besturen waarvan de maximale toegelaten massa meer dan 7.500 kg bedraagt .

Voor wie

Iedereen die ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister (buitenlanders) die een vrachtwagen wil besturen.

Voorwaarden

 • Voor categorie C1 moet je 18 jaar zijn. Voor categorie C moet je 21 jaar zijn.
 • In het bezit zijn van een rijgeschiktheidsattest voor groep 2 (afgeleverd door arbeidsgeneesheer of FOD Volksgezondheid)
 • Met de rijschool 8 uur praktijklessen gevolgd hebben. Als je slaagt voor het praktisch examen kan je je rijbewijs afhalen.
 • Zonder de rijschool:
  • geslaagd zijn voor het theoretisch examen
  • 1 maand met een voorlopig rijbewijs model 3 geoefend hebben (met begeleider)
   • Als begeleider niet in Balen woont, moet aanvraagformulier ook door de gemeente van de begeleider ondertekend worden
   • Begeleider moet ook het aanvraagformulier ondertekenen
  • als je geslaagd bent voor het praktisch examen kan je je rijbewijs categorie C1 – C aanvragen op de dienst bevolking

Hoe aanvragen

Aan de loketten van de dienst bevolking

Maak hiervoor een afspraak via www.balen.be/afspraak

Wat meebrengen

Voor een voorlopig rijbewijs model 3:

 • de kandidaat:
   • je identiteitskaart
   • ev. een recente pasfoto (of als je e-ID niet ouder is dan 5 jaar, kan men deze gebruiken)
   • het formulier 'Aanvraag voor een voorlopig rijbewijs', ingevuld en ondertekend op de voor- en achterkant met de vermelding door het examencentrum dat je geslaagd bent voor het theoretisch examen
   • een geldig rijgeschiktheidsattest voor groep 2, afgeleverd door een arbeidsgeneesheer
 • de begeleider:
   • je identiteitskaart
   • geldig Europees rijbewijs dat minstens 6 jaar geleden is afgeleverd
    • LET OP: de begeleider moet minstens 24 jaar zijn, minimaal houder zijn van een rijbewijs categorie C1 of C en geen rijverbod hebben in categorie C1 of C.

Voor het definitieve rijbewijs categorie C1 – C

  • je identiteitskaart
  • het formulier 'Aanvraag voor een rijbewijs', volledig ingevuld en ondertekend door de aanvrager op de voor- en achterkant
  • eventueel je voorlopig rijbewijs
  • ev. een recente pasfoto (of als je e-ID niet ouder is dan 5 jaar, kan men deze gebruiken)
  • een geldig rijgeschiktheidsattest voor groep 2, afgeleverd door een arbeidsgeneesheer
  • het vorige rijbewijs
  • ev. getuigschrift van basiskwalificatie (vakbekwaamheid)

Het definitieve rijbewijs moet afgehaald worden binnen de 3 jaar nadat je geslaagd bent voor het praktijkexamen.

Kostprijs

25 euro (10 jaar geldig)

Afhandeling

 • De aanvraag gebeurt aan de loketten van de dienst bevolking. 
 • Het afhalen van het rijbewijs (Europees model, bankkaartformaat) kan één week later aan de infodienst van het gemeentehuis, tegen inlevering van je huidige rijbewijs
 • Je kan het laten afhalen met volmacht . Geef ook je huidig rijbewijs en je  voorlopig rijbewijs mee samen met een kopie van je identiteitskaart.

Openingsuren & contact

Dienst rijbewijzen

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 00
e-mail
bevolking@balen.be
Naar top