Toelating voor de ambulante verkoop door particulieren

Een particulier mag occasioneel zijn eigen goederen verkopen voor zover de verkoop niet het normaal beheer van een privé-patrimonium overstijgt.

Dit kan op individuele basis of in het kader van een manifestatie voor particuliere verkopen.

Voor de organisatie van een manifestatie voor occasionele particuliere verkopen moet u een een toelating vragen bij de gemeente (burgemeester of zijn afgevaardigde.

Voorwaarden

Er is sprake van een particuliere verkoop indien:

• de verkoop occasioneel is.
• de verkoop kadert binnen het normaal beheer van een privé-patrimonium van de verkoper.
Er mogen geen goederen worden aangekocht of geproduceerd met het oog op verkoop.

Hoe aanvragen

U kan de aanvraag indienen aan de hand van het aanvraagformulier.

• Via het formulier bij downloads

De burgemeester of zijn afgevaardigde beslist over de toelating van de aanvraag

Kostprijs

De aanvraag en toelating zijn gratis.

Reglement

· Artikel 6 van Het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten, gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 en 22 september 2023

Openingsuren & contact

Dienst lokale economie en markten

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 41 81
e-mail
lokale.economie@balen.be
Naar top