Lokale gezondheidsenquête

Gezondheidsenquete

Lokaal bestuur Balen nam in het najaar van 2022 deel aan de nationale gezondheidsenquête van Sciensano en Logo Kempen. Hiervoor werden 1.000 inwoners willekeurig geselecteerd. De enquête bevatte uiteenlopende vragen over gezondheid. Zo werden er onder andere vragen gesteld over lichaamsbeweging, voeding, alcohol- en tabaksgebruik en geestelijke gezondheid. 

De resultaten van de gezondheidsenquête werden vergeleken met die van het Vlaams Gewest (op basis van de nationale gezondheidsenquête 2018) en geven een beeld van de algemene gezondheid van de Balenaren. Het bestuur wil deze informatie gebruiken om prioriteiten te stellen in het gezondheidsbeleid.  

Wij zijn goed bezig 

De enquête toonde aan dat de gezondheid van de inwoners in de afgelopen jaren is verbeterd. Er zijn minder inwoners die dagelijks alcohol drinken, minder rokers en meer inwoners die nooit gerookt hebben. Ook is het aantal passief rokers gedaald. 

Daarnaast eten minder inwoners dagelijks snacks en zijn er  meer personen die wekelijks voldoende bewegen, zoals zich meer te voet of met de fiets verplaatsen. Ten slotte heeft de overgrote meerderheid (99%) een vaste huisarts waar ze terecht kunnen met vragen. 

Dit kan beter 

Maar er zijn ook punten waar we slechter op scoren. Minder dan zeven op de tien inwoners van 15 jaar en ouder geven aan een goede gezondheid hebben. Zo eet slechts 5,5% van de Balense bevolking van 15 jaar en ouder de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid fruit en groenten.  

Ook met de (mond)gezondheid is het minder goed gesteld. De overgrote meerderheid van de bevolking van Balen poetst hun tanden minimum één keer per dag, maar slechts 42,5% voldoet aan de vereisten en poetst hun tanden twee keer per dag. Daarnaast zijn de scores voor geestelijke gezondheid minder gunstig en ligt het gemiddelde BMI hoger. 

Gezonde gemeente, ook in de toekomst 

Deze trends zijn het resultaat van een aantal factoren. Zo worden er in Balen, als Gezonde Gemeente, verschillende initiatieven genomen om de gezondheid van de inwoners te bevorderen. Denk maar aan de Sobercoins — tegen overmatig alcoholgebruik bij jongeren — of de campagnes rond Generatie Rookvrij, waarbij recent nog de omgeving van vrijetijdscentrum De Kruierie rookvrij werd gemaakt, en de jaarlijkse rookstopcursussen.  

En ook mentale gezondheid is een belangrijk onderwerp dat we niet mogen vergeten. De 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid is een campagne die zich daar elk jaar van 1 tot 10 oktober voor inzet. 

Daarnaast zijn er ook enkele structurele veranderingen in de samenleving die mogelijk een rol spelen, zoals de toegenomen aandacht voor gezonde voeding en de vergrijzing van de bevolking.  

Het lokaal bestuur wil in de toekomst de bestaande dienstverlening blijven aanbieden en nieuwe initiatieven ondersteunen. In het kader van deze ambitie zal er in de toekomst onderzocht worden of er  bijvoorbeeld meer aandacht moet worden besteed aan mondhygiëne. 

Het volledige rapport van de gezondheidsenquête kan je raadplegen bij 'Downloads'.
 

Openingsuren & contact

Cel Gezondheid

Open vandaag: 10u - 20u
adres
Bevrijdingsstraat 12490 Balen
tel.
014/74 40 50
e-mail
dekruierie@balen.be
Naar top