2.05 Vrijstelling van heffing op waterverontreiniging

sociaal geld

Elk Vlaams gezin betaalt mee om afvalwater te zuiveren. Dit heet de ‘heffing op de
waterverontreiniging’. De meeste gezinnen betalen via een bijdrage op de waterfactuur
van hun waterbedrijf. 

Heb je recht op een sociaal tarief? Dan betaal je slechts een deel van de heffing.

Voorwaarden

Op de bijdrage voor zuivering kan je enkel een vrijstelling bekomen op je domicilieadres en dit voor zover één van de gezinsleden op 1 januari van het facturatiejaar voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

 • Gepensioneerden die een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) krijgen (vroeger gewaarborgd inkomen voor bejaarden)
 • Personen die een leefloon of een levensminimum krijgen van het OCMW
 • Personen met een handicap die een inkomensvervangende tegemoetkoming krijgen
  en/of de integratietegemoetkoming.
 • Ouderen met een zorgnood die een zorgbudget ontvangen van de zorgkas (vanaf 1 januari 2018, voordien de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden).

Gaat je waterfactuur over het waterverbruik van meer dan één gezin? Dan komt je niet in aanmerking voor de vrijstelling, maar kunt u wel een compensatie aanvragen.

De compensatie kan ook gelden voor bepaalde landbouwers (bijv. in bijberoep) en bepaalde grootverbruikers (bijv. woonzorgcentra en verzorgingsinstellingen).

Op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) staan alle voorwaarden om deze vrijstelling te krijgen.

Hoe aanvragen

Wie vrijstellingsgerechtigd is, zal zoveel als mogelijk automatisch vrijgesteld worden. Wie toch niet automatisch vrijgesteld wordt, kan schriftelijk een vrijstellingsaanvraag indienen binnen de 3 maanden na de verzending van de jaarafrekening van de watermaatschappij. De vrijstellingsaanvraag moet je indienen bij je watermaatschappij (Pidpa).

Wat meebrengen

 • de laatst ontvangen jaarafrekening van de watermaatschappij (Pidpa)
 • het juiste attest dat je aan één van de voorwaarden voldoet

Meer info

OCMW

 • Veststraat 60
 • 2490 Balen
 • tel. 014/82 98 48

Pidpa

 • Desguinlei 246
 • 2018 Antwerpen
 • tel. 0800/ 90 300
 • fax 03/260 60 00
 • www.pidpa.be

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

 • Postbus 53
 • 9320 Erembodegem
 • tel. 0800/97 113
 • www.vmm.be

>>> Naar startpagina Seniorengids

Openingsuren & contact

Sociale dienst (OCMW)

Vandaag gesloten
adres
Veststraat 602490 Balen
tel.
014/82 98 48
e-mail
info@ocmwbalen.be
Naar top