Begrafenis of crematie: tussenkomst door het OCMW

Wanneer er onvoldoende middelen zijn, kan het OCMW in uitzonderlijke gevallen helpen bij de kosten van een begrafenis of crematie. De begrafenis wordt dan verzorgd door een begrafenisondernemer die door het OCMW wordt aangeduid.

Voorwaarden

De behoeftige (*) overledene moet op het moment van overlijden in Balen wonen. Dit betekent dat de overledene in Balen ingeschreven moet zijn in het bevolkingsregister, het vreemdelingenregister of het wachtregister. Als de overledene dakloos was, maar op het grondgebied van Balen overleed, dan komt hij of zij ook in aanmerking voor hulp.

Er moet ook aan deze voorwaarden voldaan worden:

  • er zijn gaan nabestaanden en niemand kan/wenst de begrafenis te regelen;
  • het beschikbaar inkomen van de overledene is niet voldoende om de kosten te betalen;
  • de eventuele nabestaanden hebben, net zoals de overledene, niet genoeg middelen om de begrafenis te betalen.

* Een behoeftig persoon is iemand die over onvoldoende financiële middelen beschikt, van welke aard ook. Om te bepalen of iemand behoeftig is, voert het OCMW een sociaal en financieel onderzoek uit.

Hoe aanvragen

Nabestaanden moeten binnen 24 uur na het overlijden van de overledene een aanvraag doen bij het OCMW. Deze aanvraag moet gebeuren voordat de uitvaart en begrafenis of crematie plaatsvindt.

Indien de sociale dienst niet bereikbaar is (tijdens het weekend of feestdagen), moet de aanvraag gebeuren op de eerstvolgende werkdag. Als er geen nabestaanden zich melden, neemt de begrafenisondernemer contact op met het OCMW.

Een maatschappelijk werker van de sociale dienst zal dan onderzoeken of het OCMW kan helpen en een sociaal en financieel onderzoek uitvoeren.

De nabestaanden zijn verantwoordelijk voor de begrafeniskosten, deze worden beschouwd als een deel van de erfenis. Het OCMW kan deze kosten later terugvorderen van de nabestaanden. Dit is mogelijk op basis van de onderhoudsplicht.

Reglement

Bekijk het volledige reglement bij 'Downloads' hieronder.

Naar top