Belasting op het ophalen van afvalstoffen gestort of achtergelaten op daartoe niet-geëigende plaatsen, zijnde sluikstorten

Bij 'downloads' vind je het reglement.

Meer info

Gemeentebelastingen

André Vertommen

tel. 014/74 40 28

Naar top