Leefloon, aanvraag

Het leefloon is een onderdeel van het recht op maatschappelijke integratie. Heb je geen inkomen of is dit lager dan bepaalde grensbedragen, dan ontvang je onder bepaalde voorwaarden van het OCMW een leefloon. Dit leefloon vervangt sinds 1 oktober 2002 het bestaansminimum.

Voor wie

Iedereen

Voorwaarden

Nationaliteit

Je bent:

 • een Belg
 • een staatloze
 • een erkende vluchteling
 • een onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie (voor zover u onder de toepassing valt van het vrij verkeer van werknemers) e
 • en vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister

Leeftijd

Je bent minstens 18 jaar oud

Je ben jonger dan 18 jaar oud en: 

 • je bent ontvoogd door huwelijk 
 • je bent zwanger 
 • je hebt kinderen ten laste

Verblijfplaats

Je verblijft gewoonlijk en permanent in België.

Inkomsten

Je hebt onvoldoende inkomsten en je bent niet in staat er zelf te verwerven.

Indien uw inkomsten lager zijn dan het bedrag van het leefloon, keert het OCMW slechts het verschil uit.

Werkbereidheid

Je bent bereid te werken, tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is.

Andere uitkeringen

Je bent bereid je rechten op andere sociale uitkeringen te laten gelden indien het mogelijk is (bijvoorbeeld werkloosheidsuitkering, pensioen,...)

Het OCMW kan ook eisen dat je je rechten op onderhoudsgeld laat gelden bij je ouders, je kinderen, je echtgenoot, je ex-echtgenoot, de adoptant of de geadopteerde.

Hoe aanvragen

Persoonlijk op de sociale dienst in het OCMW-huis

Wat meebrengen

 • inschrijvingbewijs VDAB
 • bij eigendom: formulier kadastraal inkomen
 • attest 'geen rechten op uitkering'
 • identiteitskaart
 • bewijzen van uw inkomsten, onder meer: 
  • het laatste aanslagbiljet van de belastingen
  • bewijzen van actuele inkomsten
  • overzicht van de spaargelden van de aanvrager en van de personen waarmee men samenwoont

Meer info

Sociale dienst

OCMW-huis

014/82 98 48

info@ocmwbalen.be

Openingsuren & contact

Sociale dienst (OCMW)

Vandaag gesloten
adres
Veststraat 602490 Balen
tel.
014/82 98 48
e-mail
info@ocmwbalen.be
Naar top