Leefloon, aanvraag

Het leefloon is een onderdeel van het recht op maatschappelijke integratie. Heb je geen inkomen of is dit lager dan bepaalde grensbedragen, dan ontvang je onder bepaalde voorwaarden een leefloon. Dit leefloon vervangt sinds 1 oktober 2002 het bestaansminimum.

Het bedrag van het leefloon hangt af van je situatie. Als je samenwoont, ontvang je bijvoorbeeld een lager bedrag dan wanneer je alleen woont.

Hoe aanvragen

Je kan het leefloon enkel aanvragen op de sociale dienst. Na het uitvoeren van een onderzoek zal het OCMW beslissen of ze al dan niet het leefloon toekennen.

Wat meebrengen

Wanneer je een aanvraag wilt indienen voor het leefloon bij de sociale dienst van het OCMW, moet je alle vereiste informatie verstrekken: informatie over je identiteit, het bedrag van je inkomsten en van die van de mensen waarmee je samenwoont, samenstelling van het gezin, bezittingen ...

Meer info

Sociale dienst
OCMW-huis
014/74 44 44
info@ocmwbalen.be

- Bekijk alle informatie en voorwaarden op de website van Vlaanderen

Openingsuren & contact

Sociale dienst (OCMW)

Open vandaag: 9u - 11u30
adres
Veststraat 602490 Balen
tel.
014/74 44 44
e-mail
info@ocmwbalen.be
Naar top