Vergunning F2 voor kansspelen in dagbladhandels

Voor het aannemen van weddenschappen in een dagbladhandel heb je een vergunning F2 nodig. Die vergunning moet je aanvragen bij de Kansspelcommissie.

Voorwaarden

Kansspelen in dagbladhandels mogen enkel als nevenactiviteit en onder volgende voorwaarden:

1.    Maximale inzet van 200 euro per dag en per speler.

2.    Maximaal 4 wedterminals of informaticatoepassingen om weddenschappen aan te nemen.

3.    Verbod op aanwezigheid tv-schermen.

4.    De weddenschappen enkel aannemen tussen 6u en 20u.

5.    De totale inzetten voor weddenschappen mogen niet meer dan 250.000 euro per jaar bedragen.

6.    Minstens 200 verschillende titels van dag-, week-en maandbladen met actuele verschijningsdatum te  koop aanbieden en uitstallen, waarbij de jaaromzet uit de verkoop van deze titels minstens 25.000 euro moet bedragen.

7.    Een overeenkomst hebben met een F1-vergunninghouder zonder enig exclusiviteitsbeding ten gunste van deze F1-vergunninghouder.

8.    De omzet uit de aanneming van weddenschappen mag niet meer bedragen dan 20% van de totale omzet.

9.    De aangebrachte reclame, zowel langs de straatzijde als in de winkelruimte zelf, is voor maximaal 1/5e op de aanneming van weddenschappen gericht en mag in totaal niet meer dan 3 m² in beslag nemen.

10. De aanneming van weddenschappen mag niet meer dan 1/5e van de totale winkelruimte in beslag te menen in totaal niet meer dan 10 m² in beslag nemen.

11. Verplichte leeftijdscontrole (geen -18-jarigen).

Dagbladhandelaars met een geldige vergunning F2 op 5 maart 2022 krijgen via een overgangsperiode tot 31 december 2022 de tijd om zich in regel te stellen voor de punten 2, 8, 9 en 10 (in het cursief hierboven).

Geldigheidsduur

De duur van de vergunning is 3 jaar en kan telkens hernieuwd worden.

Hoe aanvragen

Om een vergunning F2 te bekomen of te behouden dien je volgende documenten aan de Kansspelcommissie (KSC) te bezorgen

  • Ingevulde melding van hernieuwing of aanvraagformulier
  • Federaal en gewestelijk belastingattest
  • Bewijs inschrijving in de KBO
  • De factuur of het contract van de persdistributeur, eventueel aangevuld met een ander document, waaruit blijkt dat er minstens 200 verschillende titels van dag-, week- en maandbladen te koop worden aangeboden
  • De overeenkomst, zonder enig exclusiviteitsbeding, met de F1-vergunninghouder waarvan de duur niet langer mag zijn dan de termijn waarvoor de dagbladhandelaar een vergunning F2 heeft, met een maximum van 3 jaar
  • Advies van de burgemeester of het bewijs van de datum van de adviesaanvraag indien, geen advies werd afgeleverd binnen de 2 maanden
  • Boekhoudkundige documenten waaruit blijkt dat de jaarlijkse omzet uit de verkoop van perstitels minstens 25.000 euro bedraagt. (enkel van toepassing bij de hernieuwing van een vergunning)

De nieuwe vergunninghouders moeten binnen de drie maanden na afloop van het eerste vergunningsjaar rapporteren over de jaaromzet verkregen uit weddenschappen en de jaaromzet uit de verkoop van persuitgaven.

De vergunning F2 kan ook rechtstreeks via de website van de Kansspelcommissie aangevraagd worden.

Kostprijs

Je moet een eenmalige bijdrage betalen binnen de vooropgestelde termijn. Het bedrag hiervan wordt jaarlijks bepaald in een KB. De bijdrage geldt voor de volledige duur van de vergunning F2.

Reglement

Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, gewijzigd bij wet van 7 mei 2019

Koninklijk Besluit van 22 december 2010 tot vaststelling van de voorwaarden tot aanneming van weddenschappen buiten kansspelinrichtingen klasse IV

Koninklijk Besluit van 17 februari 2022 tot vaststelling van de omschrijving van de nevenactiviteit uitgeoefend door dagbladhandelaars

Openingsuren & contact

Dienst lokale economie en markten

Vandaag gesloten
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 41 81
e-mail
lokale.economie@balen.be
Naar top